nieuws

Europees verweer van beunhaas faalt

bouwbreed

Beunhazen die denken weg te komen met een beroep op Europese regelgeving en de Mededingingswet, vergissen zich. Timmerbedrijf Van Beuningen uit Grave had bij de Bossche rechter een te grote broek aangetrokken.

De meeste beunhazen die door de Stichting Behartiging Algemene Bouwbelangen (SBAB) worden betrapt op werken zonder vestigingsvergunning, kiezen eieren voor hun geld. Zolang de Vestigingswet nog van kracht is, heeft verweer bij de rechter geen zin. Timmerfabriek Van Beuningen in Grave dacht er anders over. Het bedrijf negeerde de sommatie van mr. W Heijltjes van SBAB-Zuid-Nederland de verbouwing van twee huizen tot één woning stop te zetten, en liet het aankomen op een kort geding.

Voor de rechtbank in Den Bosch ging Van Beuningen frontaal in de tegenaanval.

Beschermen

Kernpunt in het betoog van raadsman mr C. Nome was de stelling dat uit de statuten van SBAB voortvloeit dat de Stichting een onderneming is in de zin van de Mededingingswetgeving. Met haar acties maakt SBAB zich volgens Nomen schuldig aan het creëren en beschermen van een markt voor de bij de Stichting aangesloten ondernemingen. “Dat is een feitelijke gedraging die in het kader van de mededingingswet niet getolereerd kan worden.”

Bovendien zijn de acties van SBAB volgens Nome in strijd met de Europese regelgeving (artikel 81) die alle overeenkomsten verbiedt die de concurrentie binnen de gemeenschappelijke markt beperken of vervalsen. Nome ging zelfs zo ver te beweren dat de acties van SBAB aannemers uit andere lidstaten belet op de Nederlandse markt te opereren.

Geen onderscheid

De rechter verwierp alle door Nome aangevoerde argumenten. “De Mededingingswet is uitsluitend van toepassing op afspraken en gedragingen van ondernemingen en niet op wetgeving.” Uit artikel 43 van het EG-Verdrag blijkt volgens de rechtbank dat het lidstaten vrijstaat om bijzondere regels voor vestiging te stellen zolang deze regels geen onderscheid kennen ten aanzien van onderdanen en niet-onderdanen. “In het buitenland gevestigde bedrijven kunnen op dezelfde voorwaarden als Nederlandse ondernemingen een vergunning op grond van de Nederlandse vestigingswetgeving krijgen.”

Reageer op dit artikel