nieuws

Drukte in de grond leidt tot meer claims

bouwbreed Premium

Doordat kabelgiganten als KPN en UPC ondergronds duizenden kilometers draden en kabels aanleggen, lopen gemeenten steeds grotere risico’s op schadeclaims bij vervanging van rioleringen. VVD-Kamerlid Klein Molenkamp waarschuwde hiervoor in de Tweede Kamer tijdens een debat over het rioolstelsel.

De totale vervangingswaarde van het riool in Nederland bedraagt inmiddels 85 miljard gulden. Dat hele netwerk is aan vervanging toe, omdat lekkage tot grote milieuproblemen leidt. Er zijn echter nog maar weinig gemeenten die daar al een begin mee hebben gemaakt.

Klein Molenkamp: “Wel is duidelijk dat telecombedrijven flinke schadeclaims indienen als bij onderhoud of vervanging van de riolering per ongeluk een kabel wordt geraakt.” Het probleem geldt niet alleen voor onderhoud aan rioleringen, maar bijvoorbeeld ook voor waterleidingen en elektriciteit.

De ligging van alle leidingen en kabels wordt gemeld bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Alleen al in de Randstad waren er dit jaar ruim 40.000 meldingen. Inmiddels wordt het totale leidingennet in de Nederlandse bodem op twee miljoen kilometer geschat.

Vijfde nota

Minister Pronk (VROM) is van plan om in de Vijfde nota ruimtelijke ordening de rechten en plichten in de ondergrond te regelen. Zo is het de bedoeling dat de kabelnetwerken in de Noordzee in een vrijwaringszone komen te liggen. Voor de opstapeling van kabels en leidingen in stedelijke gebieden heeft de minister geen pasklare oplossing. “Misschien kunnen we een minimale afstand vastleggen”, filosofeert hij.

De minister vertelde uit eigen ervaring dat hij recent een avond geen televisie had kunnen kijken door schade na rioleringswerkzaamheden. “Er liggen steeds meer leidingen, waardoor steeds meer risico op schade ontstaat. Dat is zo”, aldus Pronk.

Het is de bedoeling dat het totale rioleringsstelsel in Nederland in fasen wordt vervangen. Veel steden kampen met slecht onderhoud, omdat daar in het verleden onvoldoende geld voor opzij is gezet. “Wethouders geven niet graag prioriteit aan iets wat zo onzichtbaar is”, aldus Pronk.

Toch betaalt de burger al dubbel (via de onroerendezaakbelasting en het rioolrecht) voor het onderhoud aan het riool. Zowel de Kamerleden als de minister zijn het er over eens dat die kosten de komende jaren snel zullen stijgen.

Hemelwater

Verder heeft Pronk een claim van vijf miljard gulden ingediend bij minister Zalm van Financiën voor de zogenoemde Ices-gelden. Dit bedrag is nodig om het hemelwater te ontkoppelen van het afvalwater.

Het is nog maar de vraag hoeveel geld daar uiteindelijk voor beschikbaar komt. Tweede- Kamerlid Augusteijn (D66) vindt dat een begin gemaakt kan worden door een gescheiden stelsel voor nieuwbouwwijken verplicht te stellen. Ook PvdA en CDA zijn voorstanders van een gescheiden systeem.

Reageer op dit artikel