nieuws

Dertien miljoen gulden extra voor Zeedijk Suriname

bouwbreed Premium

Nederland stelt dertien miljoen gulden extra beschikbaar voor het herstel van de Zeedijk in het Surinaamse district Nickerie. Daarmee kan de dijk, die van essentieel belang is voor het achterliggende rijstgebied, toch naar behoren worden gerenoveerd.

Eerder had Nederland al 25 miljoen gulden uitgetrokken voor het werk. Dat bleek echter niet voldoende te zijn. De extra hulp is een direct gevolg van de herstelde relatie tussen Suriname en Nederland.

Eind 1996 werd begonnen met de renovatie van de vijftig jaar oude zwaar verwaarloosde dijk, die de 11.000 hectare metende Corantijnpolder in het uiterste westen van Suriname tegen het water van de Atlantische Oceaan beschermt. Het ontwerpen van de vernieuwde zeven kilometer lange dijk en de monitoring werden aan L. Philipse van het Waterschap Friesland toevertrouwd, de directievoering lag in eerste instantie bij DHV en Sunecon. DHV trok zich in april 1999 terug, omdat de contractperiode met het bedrijf was afgelopen. De lokale aannemingsmaatschappij Baitali NV voert het werk uit.

Kort na aanvang van de werkzaamheden bleek dat het eerste noodherstel zoveel geld en tijd kostte, dat de 25 miljoen gulden die voor de renovatie was uitgetrokken, niet voldoende zou zijn. Door de vertroebelde relatie tussen Suriname en Nederland onder de vorige regering van president Wijdenbosch, weigerde Nederland met het extra benodigde bedrag over de brug te komen. Daarom werd besloten slechts een deel van de dijk aan te pakken, waarmee het gevaar voor overstromingen niet geheel zou worden uitgesloten.

Gefaseerd

Het aantreden van de regering van president Ronald Venetiaan, in augustus van dit jaar, maakte de weg vrij voor het herstel van de relatie tussen beide landen. De beschikbaarstelling van de dertien miljoen gulden voor de Nickeriaanse zeedijk is een van de eerste concrete resultaten daarvan. Het geld wordt gefaseerd uitgekeerd in de periode van 1 januari 2001 tot 31 december 2002. Eind 2002 moet het project eindelijk zijn voltooid.

Reageer op dit artikel