nieuws

Derde internetgolf schept kansen

bouwbreed Premium

Het heet ‘de derde golf’ en het is het internet dat een veelheid aan apparaten met elkaar verbindt. Het bureau Harbor Research uit San Fransisco spreekt in dit geval van het ‘uitgebreide internet’ oftewel ETI. Dat zal in de komende drie jaar een aanzienlijke ontwikkeling doormaken en zo zakelijke kansen scheppen.

Elk apparaat dat op een of andere manier informatie gebruikt, dat meet of controleert, biedt via het internet beduidend meer mogelijkheden. Die kunnen in de visie van Harbor Research nu al in praktijk komen. De infrastructuur en technologie bestaat voor het overgrote deel al. Deze voorzieningen bedienen momenteel computerinstallaties en kunnen straks tegen geringe investeringen ETI-functies uitvoeren. De mogelijkheden daarvoor nemen met de dag toe naarmate de prijs van de apparatuur gestaag daalt en de verwerkingscapaciteit ervan steeds meer toeneemt. De kosten van datatransport zijn nagenoeg te verwaarlozen.

Installateur

Met dat in gedachten kan onder andere een installateur zonder al te grote uitgaven nieuwe vormen van dienstverlening aanbieden. Bijvoorbeeld op basis van de gegevens die zijn producten via het internet doorsturen. Hetzelfde geldt voor de fabrikanten van die producten. Harbor Research wijst erop dat het met gegevens(verwerking) alleen niet is gedaan. Bedrijven moeten moeite doen om een goede band met hun afnemers te onderhouden en om de informatie in het juiste verband te plaatsen. Zo kan een hogere omzet per klant worden geboekt. Fabrikanten van materieel kunnen bijvoorbeeld op afstand de staat van onderhoud beoordelen.

ETI maakt gebruik van samenhangende bouwstenen en netten die een dienstverlenende infrastructuur gaande houden. Het verandert volgens Harbor Research de gang van zaken ingrijpend. Concurrenten en afnemers zullen bedrijven dwingen allianties te sluiten. De verdiensten van de fabrikant hangen niet meer uitsluitend samen met het geleverde product. De dienstverlening bepaalt in belangrijke mate de uiteindelijke waarde van een product; afnemers krijgen steeds meer interesse voor ‘een oplossing’.

Bedrijven die als eerste deze stap zetten, hebben het meeste profijt van deze ontwikkelingen. Zo begrijpen ze de achtergrond van technologische veranderingen beter en leren ze de behoeften van de afnemers te doorgronden.

Infrastructuur bestaat voor groot deel al

Reageer op dit artikel