nieuws

Deense bouw aan de schandpaal

bouwbreed

De Denen betalen veel te veel als ze een huis laten bouwen. In de omringende landen is het bouwen van hetzelfde huis aanmerkelijk goedkoper en men moet helemaal naar Japan om binnen de OESO een land te vinden waar het nog duurder is dan in Denemarken, om een woning neer te laten zetten.

Deze voor de Deense aannemerij weinig opbeurende conclusie wordt getrokken in het zojuist verschenen rapport van de zogenaamde bouwpolitieke taskforce, die dit voorjaar door de overheid is ingesteld.

Concreet komt de conclusie erop neer, dat een vrijstaande woning in Denemarken omgerekend 450.0000 gulden kost, terwijl men in Nederland, Duitsland en Finland tussen de 20 en 30 procent minder kwijt is. In vergelijking met Zweden is het Deense huis zelfs dubbel zo duur, aldus de rapporteurs.

Oorzaken van deze scheefgetrokken prijsverhoudingen zijn met name een gebrek aan productiviteit. In de nationale bouwmaterialenbranche is bovendien praktisch iedere vorm van reële concurrentie afwezig.

De productiviteit van de Deense bouw is sinds 1970 slechts met 10 procent gegroeid, terwijl in Nederland, Duitsland en Zweden sprake is geweest van een verdubbeling van het prestatievermogen.

Materialen van fabrikanten uit deze landen worden 20 procent goedkoper geleverd dan door fabrikanten van eigen Deense bodem. Dat hakt er aardig in, want materialen vergen 60 procent van de totale investering in een nieuwbouwwoning, zo wordt vastgesteld.

De verantwoordelijke ministers van volkshuisvesting en industrie willen het er niet bij laten zitten. Met grote instemming worden de oplossingen begroet, die het rapport aandraagt. Tot de maatregelencatalogus behoren zaken als een verhoogde inzet voor innovatie, vereenvoudiging van de wet op de aanbesteding, intensieve voorlichting aan bouwheren en een vergrote paraatheid bij de mededingingsautoriteit.

Reageer op dit artikel