nieuws

Britse waterschade rond anderhalf miljard

bouwbreed

Het water is weg, althans op de meeste plaatsen. In dorpen en steden over heel Engeland is de schoonmaak begonnen. Alles bij elkaar hebben zo’n tienduizend huizen en duizenden bedrijven en winkels onder water gestaan. De totale schade wordt door de Nationale Vereniging van Verzekeraars geschat op 1,4 tot 1,8 miljard gulden. Of het daarbij blijft, is de vraag want een beetje regen kan tot nieuwe overlast leiden.

Op veel plaatsen zijn overstromingen nét voorkomen, vooral door het leger, dat met grote helikopters tienduizenden zandzakken aanvoerde. De vraag is nu wat nu te doen om nieuwe schade te voorkomen.

Er is zeker 350 miljoen gulden per jaar nodig om de dijken en andere keringen langs de rivieren en langs onze kust op de vereiste hoogte te brengen, aldus dr. G. Mance van het Milieu Agentschap tegenover een kamercommissie die deze week een debat hield over de overstromingen. “Wonder boven wonder hebben niet meer dijken het begeven. We zijn net aan een nationale ramp ontsnapt. Een dijk in Yorkshire hield 300 miljoen ton water tegen maar was volledig doorweekt. Het had geen dag langer moeten duren”, zei hij, daaraan toevoegend: “Zelfs als we nu direct voldoende geld zouden hebben, kost het zeker tien tot vijftien jaar om al het achterstallige werk uit te voeren.”

Onzeker

Maar of al dat gevraagde geld er komt, is hoogst onzeker. “Niet alleen hebben we niet zoveel geld, maar we hebben ook niet de mensen en het materieel om veel projecten tegelijk uit te voeren,” aldus de betrokken staatssecretaris E. Morley. Hij herhaalde de eerdere toezegging van 50 miljoen gulden per jaar meer, vooral voor de vloedkeringen bij steden en dorpen. “Natuurlijk kunnen we meer doen, maar laten we realistisch blijven en kijken wat we werkelijk kunnen uitvoeren.”

Premier Blair zelf heeft een nationaal coördinatieteam ingesteld, waarvan Morley voorzitter is. Dat team gaat samen met de gemeenten nog eens goed kijken naar de plannen voor huizen in overstromingsgevoelige gebieden en naar het ontwerp van huizen en andere gebouwen. Minister van ruimtelijke ordening J. Prescott heeft al grote vraagtekens gezet bij de plannen voor nog eens 350.000 huizen langs rivieren.

Of de Britse regering Nederland te hulp roept, is onduidelijk. Prescott zelf bekeek vorige week de polders rond Den Haag toen hij daar toch was vanwege de klimaatconferentie. De minister werd rondgeleid door dijkgraaf P. Schoute.

Leren

“We kunnen een hoop van de Nederlanders leren en het wordt tijd dat we dat lesje volgen, omdat overvloedige regenval een normaal verschijnsel begint te worden,” aldus Prescott. Maar een woordvoerder van zijn ministerie zegt ‘dat er van overleg op regeringsniveau op dit moment geen sprake is.’ “Wij hebben Nederland tot nu toe niet om deskundige hulp gevraagd.” De overstromingen hebben op korte termijn een negatief effect op de bouwindustrie. Zo gaf het internationale handelsbedrijf in bouwmaterialen Hanson – ook eigenaar van Hanson Baksteen in Doorwerth – onder meer de overstromingen en ondergelopen bouwterreinen de schuld van tegenvallende omzetcijfers. De vraag naar zand en cement is vooral in Zuid-Engeland ingestort omdat de bouw op veel plaatsen moest worden gestaakt.

Reageer op dit artikel