nieuws

Bouw bezorgd over heffing snelwegen

bouwbreed

De gehele Nederlandse bouwnijverheid en diverse bouwgerelateerde bedrijfstakken maken zich grote zorgen over een nieuwe Duitse belastingwet.

Op grond van deze fiscale maatregel moeten Nederlandse bouwbedrijven 15 procent van hun aanneemsom bij de Duitse fiscus achterlaten als voorheffing voor sociale premies en inkomstenbelasting. De Duitse Bundesrat (Eerste Kamer) is al akkoord gegaan met het wetsvoorstel, dat naar verwachting binnen enkele maanden door de Bundestag (Tweede Kamer) wordt behandeld.

MKB-Nederland luidde dinsdag al de noodklok en stelde dat volgens een eerste schatting de schade voor Nederlandse bouwbedrijven zo’n 750 miljoen gulden zal bedragen. “Dat kan inderdaad, maar veel is nog onduidelijk. Dit bedrag is toch een beetje kort door de bocht”, reageert directeur J.H.J. Schunselaar van de stichting Nederlands Duitse Bouwexport (Nedubex) in Amsterdam. “Als we uitgaan van het gegeven dat de export van Nederlandse bouwbedrijven jaarlijks zo’n 4 miljard gulden bedraagt, kom je met 15 procent dicht in de buurt van die 750 miljoen gulden. Maar dan ga je ervan uit dat geen enkele aannemer in aanmerking komt voor een vrijstelling.”

Niettemin maakt ook Nedubex zich grote zorgen. Op initiatief van de stichting is vorige week overleg gevoerd met vertegenwoordigers van Bouwned (NVOB/VG Bouw), Cumela Nederland (loonbedrijven voor agrarisch en grondverzetwerk), Metaalunie, Uneto (elektrotech. De organisaties proberen in samenwerking met de minsteries (ook VROM en Financiën) de nadelige gevolgen voor de Nederlandse bedrijven zoveel mogelijk te beperken.

Vrijstellingen

De verplichting 15 procent van de brutosom af te dragen aan de Duitse fiscus geldt voor bijvoorbeeld bouw-, wegenbouw- en installatiebedrijven, onderaannemers, montagebedrijven en bedrijven uit de schilder- en afwerkingsbranche. Volgens Schunselaar zal het niet meevallen voor Nederlandse aannemers die in Duitsland werken aan te tonen dat ze niet belastingplichtig zijn bij de oosterburen. Bouwbedrijven kunnen onder de voorheffing uitkomen door vrijstellingen aan te vragen, maar daarvoor moeten ze aan vele voorwaarden voldoen en nogal wat administratieve handelingen verrichten.

Reageer op dit artikel