nieuws

Amsterdam steekt ruim zeshonderd miljoen in riool

bouwbreed Premium

De nieuwe rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Amsterdam-West vervangt de zuiveringsinrichtingen Amsterdam-Oost en Amsterdam-Zuid. De bouw van de nieuwe rwzi gaat 440 miljoen gulden kosten, de aanpassing van het aanvoerstelsel komt op 225 miljoen gulden.

De twee huidige installaties voldoen in de huidige staat niet meer aan de laatste zuiveringseisen. Aanpassing zou aanzienlijke investeringen vergen. Ze vormen bovendien een obstakel bij de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam. De gemeente Amsterdam en het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht zijn het eens geworden over de vervanging.

De nieuwe rwzi komt in het Westelijk Havengebied. De ligging bij een afvalverbrandingsinstallatie biedt de mogelijkheid met de verbranding van het rioolslib energie op te wekken. Het ontwerp wordt gemaakt door ingenieursbureau Witteveen+Bos, dat ook de plannen besteksklaar maakt, de aanbesteding begeleidt en de supervisie tijdens de bouw zal voeren. De bouw begint in 2003 en duurt ongeveer drie jaar.

De hoeveelheid rioolwater van een miljoen inwonerequivalent, de gemiddelde hoeveelheid vervuiling die een inwoner per etmaal via het afvalwater loost, zal met een capaciteit van 30.000 kubieke meter per uur worden verwerkt. Het afvoerstelsel in de stad moet hierop worden aangepast. Er moet zo’n veertig kilometer nieuwe persleiding komen. Ook moeten vier nieuwe gemalen worden gebouwd.

Reageer op dit artikel