nieuws

Aantal illegalen in bouw neemt toe

bouwbreed

In de Nederlandse bouwsector zijn ongeveer 7500 illegalen werkzaam. Dit concludeert het onderzoeksbureau Research voor Beleid, dat de aard en omvang van illegale tewerkstelling in kaart heeft gebracht. Minister Vermeend heeft inmiddels aangekondigd de aanpak van illegale werknemers te zullen intensiveren.

De omvang van de illegale tewerkstelling in Nederland wordt geschat tussen de 35.000 en 50.000 volledige banen. De cijfers zijn verkregen door gebruik te maken van de bestanden van de Arbeidsinspectie, maar ook door enquêtes onder een groot aantal werkgevers uit verschillende sectoren.

Volgens de werkgevers in de bouwsector, zo stellen de onderzoekers, is het aantal illegale arbeidskrachten in de bouw de laatste jaren toegenomen en komen ze vooral voor in de ruwe bouwfase (bouwrijp maken) en de afbouwfase. Gedurende deze fases is de toezicht van de hoofdaannemer beperkter dan bij de uitvoering van de feitelijke bouwwerkzaamheden. “Bovendien”, zo wordt geconcludeerd, “in de laatste bouwfase moet de hoofdaannemer goed in de gaten houden dat hij de met de opdrachtgever overeengekomen planning haalt. Dit creëert een situatie waarin illegale tewerkstelling een oplossing kan zijn om snel aan arbeidskrachten te komen.”

Koppelbazen

Ook koppelbazen spelen nog steeds een rol bij illegale tewerkstelling. Zij richten zich voornamelijk op het zware werk in de bouw: stratenmakers, steigerbouwers, grondwerkers en ijzerwerkers. Voor dergelijk werk is moeilijk personeel te krijgen.

Opvallend is overigens dat geen enkele in het kader van het onderzoek geïnterviewde werkgever aangeeft illegale arbeidskrachten in dienst te hebben. Tegelijkertijd schatten zij het aantal illegale werknemers dat in de sector actief is, wel op bijna achtduizend.

Illegale werknemers komen vooral voor in de gww-sector. Het gaat dan meestal om het graven van greppels en het leggen van kabels. In deze bedrijfstak zouden vooral veel Turken en Marokkanen actief zijn. Ook komt het vaak voor dat Oost-Europeanen zich zelf aanmelden bij een bouwput.

Het onderzoeksrapport is door de minister naar de Tweede Kamer gestuurd. Vermeend heeft al laten weten dat de aanpak van illegale tewerkstelling fors zal worden uitgebreid. Vreemdelingendiensten en de Belastingdienst gaan “actief en streng” optreden tegen werkgevers met illegale werknemers. De capaciteit van de Arbeidsinspectie wordt daartoe verhoogd van dertig fulltime inspecteurs naar 102.

Reageer op dit artikel