nieuws

Zelfklimmende bekisting doet Hoftoren snel groeien

bouwbreed Premium

Naast het gebouw van het ministerie van VROM in Den Haag verrijst de Hoftoren. Inmiddels is een hoogte bereikt van 32 meter. Dat betekent dat de bekisting ‘zelf’ nog 68 meter moet klimmen tot de hoogste verdiepingvloer.

Al jaren is ING Vastgoed met plannen in de weer om op de ruimte van het voormalige verzekeringskantoor De Centrale in te vullen. In 1992 vond de aanbesteding plaats van het plan ‘De Centrale’, dat twee kantoortorens van meer dan honderdzeventig meter hoog inhoudt. Dat plan verdween in de ijskast, omdat er geen gebruiker voor was te vinden. Medio 1999 startte de bouw van de Hoftoren. Een nieuw en iets handzamer ontwerp met een laag- en een hoogbouw, waarvan de hoogbouw ‘slechts’ 142 meter de lucht inpriemt. Een fragiel ogende mast van 172 meter reikt uiteindelijk tot het hoogste punt in de wijde omtrek. De hoofdaannemer is Heijmans Bouw, die al vanaf het begin bij de planvorming was betrokken. Vlak na de start werd duidelijk dat de logistieke opzet van het project het grootste probleem zou zijn. Een ‘volle bouwplaats ingeklemd tussen bestaande kantoorgebouwen en krappe toevoerwegen leidde vrijwel direct tot de overweging om van het bouwplan af te wijken. A. van den Bosch, projectdirecteur van Heijmans: “We waren volgens plan uitgegaan van breedplaatvloeren en betonnen balken met naspanning. Maar dergelijke vloeren met anhydrite afwerking gaven een logistiek probleem. Het zou een te intensieve bezetting betekenen voor de bouwkranen en alleen voor het materiaal van de vloerafwerking zijn 90 vrachtwagens nodig. Bovendien is het handmatig fabriceren van bekistingen te arbeidsintensief. Ook het naspannen van de balken is tijdrovend.

Tafels

In samenwerking met Doka Nederland BV zijn we voor de twee hoofdkernen tot een systeem gekomen van zelfklimmende bekisting met een nieuw concept tafelbekistingen voor de vloeren.” Tussen de kolommen worden de tafels gesteld. Opvulstukken sluiten de kolommen in, waarna de wapening wordt aangebracht en het beton gestort. Gevelstroken zijn voorbereid voor de koppeling van de gevelelementen. Vooral de zelfklimmende bekisting voor de opbouw van de twee kernen, geeft logistieke voordelen. E.C. van Rooij, directeur Doka Nederland BV: “De meeklimmende platforms zijn de werkplekken voor betonvlechters en overige werknemers. Er is een schaftkeet en het platform kan als opslag dienen. De mensen hoeven zich dus niet veel te verplaatsen. Bovendien kan je de platforms uitrusten met wind- en regenschermen. Tijdelijke veiligheidsvoorzieningen klimmen ook mee en hoeven niet telkens gemonteerd en afgebroken te worden.” De werkplatforms hangen aan steunbalken die aan het verse beton verankerd zitten. Controle van de kwaliteit van het beton is daarom een vereiste. Over zeven maanden is de ruwbouw klaar. De opleverdatum is bepaald op 2 maart 2002. A. Köster, projectdirecteur van Heijmans: “Het enige waar we ons echt het hoofd over breken is, hoe we het rode lampje bovenop de mast moeten krijgen.” Aan de betonnen wand is de klimbalk bevestigd.

Reageer op dit artikel