nieuws

Zekerheid elektronische handel

bouwbreed

Internet biedt geen oplossing voor het probleem van veiligheid bij zakendoen, maar vergroot het eerder. Het dwingt tot een onmiddellijke beslissing om wel of niet met zakelijke partijen in zee te gaan. Die Allgemeine Kredit (DAK) in Amsterdam biedt daarom onder de noemer @rating een wereldwijde, verzekerbare rating voor het elektronisch zakelijke verkeer.

Het waarderingssysteem komt van de Franse Coface Groep, de hoofdaandeelhouder van DAK. Bedrijven kunnen langs deze weg de betrouwbaarheid van partners vaststellen. Het systeem waardeert volgens Coface zo’n 35 miljoen bedrijven die onderling zakendoen; tegenwoordig aangeduid als B2B. Eenmaal toegewezen na een kwaliteitsbeoordeling ontvangt een onderneming voor 660 gulden een rating, die andere bedrijven via de gratis internetpagina www.cofacerating.com kunnen verifiëren. De kosten voor het eerste jaar belopen 1320 gulden.

Bestand

Het systeem is in twintig landen actief, een aantal dat eind dit jaar tachtig moet bedragen. Ondernemingen kunnen via de internetpagina in een bestand van om en nabij 35 miljoen bedrijven naslaan of zakenpartners hun handelsverplichtingen kunnen nakomen. Cofacerating.nl en DAK dekken eind dit jaar het kredietrisico van een bedrijf met een @rating af met een risicobescherming tegen het uitblijven van betalingen. De dienst geldt voor leveringen aan andere bedrijven met een kwaliteitsbeoordeling. DAK ontstond in 1923 als de Rheinische Garantiebank, Kautionsversicherungs-Aktiengesellschaft, en zetelt momenteel in Mainz. De beursgenoteerde hoofdaandeelhouder Coface uit Parijs staat te boek als grootste verzekeraar van exportkredieten. De groep werkt onder meer samen met CreditAlliance en InfoAlliance, ABN Amro en Visa International. Bij de andere partners valt onder meer te denken aan het marketinginformatiebureau Kompass en aan Cap Gemini Ernst & Young, die diensten verleent aan elektronische markten en aan zogeheten B2B platforms. Volgens Coface ging vorig jaar in het segment B2B zo’n 326 miljard gulden om. In 2004 bedraagt dit volume naar verwachting ruim 17,5 biljoen gulden.

Reageer op dit artikel