nieuws

Wipstellingmolen krijgt opknapbeurt van negen ton

bouwbreed Premium

Negenhonderdduizend gulden is uitgetrokken voor de restauratie van wipstellingmolen ’t Haantje in Weesp.

Het grootschalige en daardoor kostbare herstel heeft alles te maken met de erbarmelijke staat waarin de kap van de molen verkeert. Het bovenhuis moet worden vernieuwd en draagbalken vervangen. De stalen wieken worden vervangen door nieuwe exemplaren en ook de verrotte staartconstructie dient hoognodig te worden aangepakt. Daarnaast wordt de stelling volledig vervangen en de gehele rietbedekking van de ondertoren vernieuwd.

Twee exemplaren

Molenmaker Verbij uit Hoogmade heeft een jaar nodig om de vierkante kast in ere te herstellen. Het krachtwerktuig, gecombineerd eigendom van molenbewoner R. Kuiper en stichting ’t Haantje, is een wipstellingmolen waarvan er in Nederland nog slechts twee over zijn. ’t Haantje dateert van 1820. Al in 1620 stond er een polderwipmolen. Die werd in 1706 omgebouwd tot korenmolen zonder stelling, om vervolgens in 1817 te worden gesloopt. ’t Haantje is mogelijk een replica van dit omvergetrokken exemplaar. Het aandrijfmechanisme is, nu het monument wordt bewoond, jaren geleden al uit de oude korenmolen verwijderd. Subsidies en donaties voor de restauratie van de kap komen van het Rijk, de gemeente en particulieren. Verder wordt geld verkregen door fondsenwerving. De stichting, eigenaar van de kap, heeft het bovenhuis voorlopig in erfpacht voor dertig jaar.

Reageer op dit artikel