nieuws

Wilma stapt over op stillere heitechniek

bouwbreed Premium

Aannemer Wilma Bouw heeft de omwonenden van de bouwput van de autoluwe woonwijk CiBoGa toegezegd de nog resterende 180 heipalen niet te heien, maar over te stappen op een boormethode. De bewoners werd in een eerdere brief kenbaar gemaakt dat er gedurende drie weken van zeven uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds zou worden geheid.

Na klachten van omwonenden over geluidsoverlast drong de Socialistische Partij bij het gemeentebestuur aan op maatregelen om het lawaai te beperken. Eerder heiwerk op veel grotere afstand van de huizen veroorzaakte al veel overlast. Sommige van de laatste 180 bouwpalen zouden op tien meter afstand van de woningen aan de Singelweg de grond in worden geheid. Overigens is het sterk afhankelijk van de bodemgesteldheid ter plekke of Wilma tot het eind kan blijven doorgaan met de boortechniek. Keien in de bodem kunnen ertoe leiden dat het boren mislukt en dat het bouwbedrijf alsnog moet heien. Om te voorkomen dat dergelijke problemen bij nieuwe bouwprojecten opnieuw voor problemen zorgen, heeft de Groningse SP-fractie bij het college van B en W aangedrongen op een gemeentelijk heibeleid.

Reageer op dit artikel