nieuws

Westland schept kaders voor ontwikkeling

bouwbreed Premium

Wie De Lier zegt, zegt Westland. En dus is de typering die burgemeester, tevens portefeuillehouder VRO, H. van der Meer aan zijn gemeente geeft nauwelijks verbazingwekkend te noemen: “een echte glastuinbouwgemeente”. Dat karakter schept veel mogelijkheden, aldus Van der Meer.

Maar beperkingen zijn er evenzeer. Gerekend naar het aantal inwoners (11.000) werken er in de glastuinbouw 3500 mensen meer dan De Lier kan leveren. De Lier vaart er wel bij, vertelt Van der Meer. “We liggen heel centraal in het Westland. Als enige gemeente worden we overal door kassen omsloten. De aansluiting op het wegennet is goed. En de enige veiling van het gebied ligt ook nog eens op ons grondgebied. Dat alles trekt de nodige bedrijvigheid.” Het accent bij het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein van 15 hectare ligt dan ook op de glastuinbouw. “Daar komen allemaal bedrijven die een relatie hebben met de sector en er mede voor zorgen dat het allemaal optimaal functioneert. Een bijzonder project op het bedrijventerrein wordt het zogeheten ‘Agribraincentre’. Op 2 hectare grond komt een groot onderzoeks- en informatiecentrum over de agrarische sector. “Een project met internationale uitstraling, waarmee 75 miljoen gulden is gemoeid.” De verdere invulling van het terrein is eigenlijk ook al rond. “De grond is vlot van de hand gegaan, zelfs voor prijzen van meer dan 500 gulden per vierkante meter. Exorbitante prijzen voor een bedrijventerrein. Dat kan alleen maar nu de economie zo floreert. Anders is het natuurlijk gauw gebeurd.” Ook aan woningen bestaat in De Lier grote behoefte. Alleen geldt hier hetzelfde restrictieve beleid dat voor het hele Westland geldt. Van der Meer: “Ieder vierkante meter die hier wordt ingezet voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen of woningbouw, gaat af van de glastuinbouw.” Daarmee zijn de mogelijkheden voor nieuwbouw beperkt. De Lier bouwt gemiddeld veertig tot vijftig woningen per jaar. Het grootste deel daarvan wordt gerealiseerd op de uitbreidingslocatie Molensloot, ten oosten van het dorp. “Met een gemiddelde van dertig woningen per jaar kunnen we daar de eerste veertig jaar mee vooruit.” Het andere deel wordt op inbreidingslocaties gebouwd. “Zo lag er bijna midden het dorp een winlocatie van de NAM. Die is inmiddels opgedoekt, waardoor voor ons ruimte ontstaat voor woningbouw.” Van der Meer zou liever nog wat meer willen kunnen bouwen. “We zijn een gemeente met een heel jonge bevolking. Het aantal kinderen in De Lier ligt behoorlijk hoog, evenals de gemiddelde bezetting per woning. Een huishouden bestaat hier gemiddeld uit 2,8 personen, terwijl dat landelijk 2,3 is. Dat belooft wat voor de toekomst. Maar het betekent tegelijkertijd dat ons bouwprogramma eigenlijk te klein is om de autonome groei op te vangen. Daar praten we nu over met de provincie.” Van de Meer heeft zijn hoop verder gericht op het Integraal Ontwikkelingsplan Westland. “Daar hopen we nadrukkelijk van mee te profiteren.”

Reageer op dit artikel