nieuws

‘VROM-Raad heeft geen macht, wel gezag’

bouwbreed Premium

Peter Noordanus heeft zich niet verbaasd over de verwonderde reacties op zijn besluit het Haagse wethouderschap te verruilen voor de voorzittershamer van de VROM-Raad. “Het is natuurlijk geen rol in de schijnwerpers. Maar het interesseert me niet hoe anderen over mijn loopbaan denken. En het is helemaal onzin om met dédain naar deze nieuwe functie te kijken.”

Waarom midden in een raadsperiode opstappen als wethouder voor een voorzitterschap van een adviesorgaan? “Het is een leuke baan. Geen volledige levensvervulling, maar je zit wel op een centrale plek van beleid en politieke besluitvorming. En het is ook nog een club met redelijk gezag.” Is Noordanus klaar met Den Haag?

“Elf jaar wethouderschap vergt fysiek gezien een heleboel van je. Je moet antennes hebben voor alles wat er in zo’n stad speelt. Als je het lang doet, ontstaat het risico dat je die antennes kwijtraakt. Er treedt slijtage op. Bestuurlijk gezien is dit het juiste moment om op te stappen. Er zijn nogal wat agendawisselingen. Nieuw Centrum vordert en er kan worden begonnen met projecten als Hoog Hage.”

U was getipt als opvolger van minister Pronk. Wanneer hoorde u dat

Lubbers bij de VN aan de slag gaat? Noordanus grijnst. “Ik was één van de velen op vele lijstjes die niet aan de orde zijn. Ik ben er niet mee bezig geweest.”

U was ook in de race voor burgemeesterschappen. Er is de afgelopen

week in het veld en in de media wat laatdunkend gedaan over uw nieuwe functie. Steekt dat? “Het interesseert me echt niet. Ik ga met veel ambitie aan de slag. En het burgemeestersvak moet niet worden opgehemeld. Het is tweeslachtig. Aan de ene kant ben je de baas van de gemeente in openbare zin, maar je hebt niet echt de macht.”

Als voorzitter van de Raad toch ook niet?

“Ik heb lang gepeddeld op het grensvlak van denken en doen. Ik wil me nu meer op die conceptuele kant richten. En dan is dit een prachtige plek.”

Wat doet een voorzitter nu twee tot drie dagen in de week?

“Zorgen dat er adviezen komen. En ik constateer dat heel wat van onze adviezen, zoals over de grondpolitiek en stedenland plus, in beleid terug te vinden zijn. Maar je moet lang zaaien. De raad heeft geen macht maar wel gezag. We moeten met argumenten de strijd winnen.”

U wilde in 1989 wel heel graag wethouder worden.

Noordanus schudt heftig van nee. “Dat is een misverstand. Ik was net één jaar hoogleraar. Maar na twee jaar geruzie binnen de gemeenteraad en de PvdA (stadhuiskwestie, red.) moest ik het wel gaan doen. Er is toen wel een raadsmeerderheid ontstaan die mij de ruimte gaf om te regeren.”

De grote projecten stuitten zo nimmer op politieke weerstand.

“Daarmee suggereert u dat het allemaal kat in ’t bakkie was. Maar dat is niet zo.

Reageer op dit artikel