nieuws

Vluchtweg van 300 meter even veilig als 30 meter?

bouwbreed

Waarom gelden boven de grond strengere brandveiligheidseisen dan onder de grond? Hoe kan een ondergrondse vluchtweg van 300 meter even veilig zijn als de 30 meter die het Bouwbesluit voor bovengrondse bouwwerken voorschrijft?

Volgens het brandveiligheidsconcept dat het ministerie van Binnenlandse Zaken voor ondergrondse infrastructuur heeft opgesteld, mag er in principe geen verschil zijn. Maar hoe slagen de passagiers van een ongelukstrein er dan in binnen dertig seconden een rook- en hittevrije omgeving te bereiken? Want daarop is de 30 meter norm gebaseerd; langer kan men bij een temperatuur van zestig graden in een ruimte vol rook de adem niet inhouden. “Onvergelijkbaar”, vindt directeur Admiraal van het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB). “Die situaties kun je niet één op één met elkaar vergelijken. De hoogte van de ruimten is verschillend. De dispersie van de rook is anders. Doordat de rook naar boven trekt, ontstaat meer tijd voor evacuatie.” De stelling dat een evacuatietijd van 15 minuten niet haalbaar is omdat het alleen al 30 minuten duurt voordat de aardingsprocedure is voltooid, gaat volgens Admiraal niet op. De 30 minuten die de aardingsploeg nodig heeft volgens de recente veiligheidsbeoordeling van de Noord/Zuidlijn door prof. Horvat, moet volgens Admiraal worden opgevat als een aansporing deze procedure te versnellen. Ir. J. Scherjon, voorzitter van het landelijk overleg van brandpreventiefunctionarissen, heeft zich eerder in deze krant kritisch uitgelaten over de mate van inspraak van de brandweer bij de formulering van brandveiligheidseisen. “Kapstokartikelen”, noemt hij de gemaakte afspraken. “Je zou kunnen zeggen dat het voortdurend onderhandelen over brandweervoorzieningen per definitie niet goed kan zijn. Het wordt tijd voor integraal brandveiligheidsconcept.”

Reageer op dit artikel