nieuws

Vier ontwikkelaars voor Rijnboog

bouwbreed Premium

Arnhem heeft een intentieverklaring getekend met vier projectontwikkelaars voor het project Rijnboog Arnhem, de nieuwbouw en renovatie van de naoorlogse wijken Rijnkade, het Paradijs en Coehoorn.

De vier zijn Blauwhoed uit Rotterdam, MAB uit Den Haag, het Maastrichtse Vesteda en het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid. Het project behelst grootschalige nieuwbouw aan de noordkade van de Rijn, in het centrum van de stad. Volgens planning zal de bouw in 2015 zijn voltooid. De gemeente raamt de kosten voor de vernieuwing van het 45 hectare grote gebied op 3,6 miljard gulden, grotendeels op te brengen met gelden uit een publiek-private samenwerking. Het ministerie van VROM stelt via de sleutelprojectenregeling 65 miljoen gulden beschikbaar voor de stadsvernieuwing. Deze subsidie hangt samen met de aanleg van de hogesnelheidslijn. Ook andere steden langs het HSL-traject krijgen geld voor hun sleutelprojecten. Arnhem heeft nu nog een exploitatietekort van ongeveer driehonderd miljoen gulden voor Rijnboog Arnhem.

Reageer op dit artikel