nieuws

Verzekerde garantie blijkt niet compleet

bouwbreed

Nog meer zekerheid voor opdrachtgevers. Dat is de opzet geweest van de Vereniging van Gecertificeerde Betonreparatiebedrijven (VBR), voor het vernieuwen van de VBR verzekerde garantie. Maar er is ook kritiek, want opdrachtgevers blijven verantwoordelijk als per abuis de verkeerde materialen zijn toegepast.

Kwaliteitsborging is niet meer weg te denken uit het bouwproces. In toenemende mate willen opdrachtgevers de zekerheid dat de gevraagde kwaliteit ook inderdaad de geleverde kwaliteit is. Daarom zijn alle VBR- leden gecertificeerd en werken ze al zestien jaar met verzekerde garantie. Maar de verzekerde garantie bleek niet goed te functioneren, omdat het alleen een solvabiliteitsgarantie was, die als garantie op het werk niet zoveel inhoud had. De nieuwe verzekerde garantie dekt vijf jaar de financiële gevolgen bij schade, ongeacht of de fabrikant nog bestaat of financieel gezond is. Volgens J. Legierse van de Stichting Garantiefonds Betonreparatiebedrijven (SGB) geeft de VBR verzekerde garantie de opdrachtgever de zekerheid van risicoloos kopen. “Onzin”, zegt J.W. van Eijndhoven van Ecobuild Consult en adviseur voor assuradeuren, “als een toeleverancier bijvoorbeeld een verkeerd materiaal levert en failliet gaat, draait bij schade de opdrachtgever op voor de kosten.”

Kleine lettertjes

Er is dus volgens Van Eijndhoven geen sprake van risicoloos kopen, want als er geen risico zou zijn, heb je geen verzekering nodig. Daarnaast is het zaak de kleine lettertjes onder de ‘uitsluitingen’ in de garantievoorwaarden te lezen, aldus Van Eijndhoven. “Er staan moeilijk meetbare grootheden in zoals ‘onvoldoende onderhoud’. Als de verwerker de opdrachtgever een voorstel doet voor een besparing, die later in verband wordt gebracht met een schade, kan de opdrachtgever ook het haasje zijn.” Opdrachtgevers willen steeds vaker één aanspreekpunt bij een totaalplan en één garantie. De VBR verzekerde garantie is incompleet, omdat ze alleen betrekking heeft op coatings en betonherstel, aldus Van Eijndhoven. Veel bij de VBR aangesloten bedrijven doen meer dan repareren. Het is niet denkbeeldig dat bij een grote betonrenovatie slechts een gedeelte van het werk onder de garantie valt.

Reageer op dit artikel