nieuws

Van ketendenken tot deeltijdoplossingen

bouwbreed

De bouwsector beweegt zich op automatiseringsgebied in uitersten. Er zijn voorlopers en achterblijvers aan te wijzen, plus allen die daar ergens tussenin zitten. In deze bijlage over bouwautomatisering komen bedrijven en personen aan bod die een totaalvisie hebben. Die visie komt eenvoudig gezegd hierop neer: alleen als je de complete keten integreert, haal je echte winst uit automatisering. De meest overtuigende vertolker daarvan is Anton aan de Stegge, die met het bouwbedrijf ASVB al heel ver lijkt te zijn met die integratie. Een vergelijkbaar concept ontvouwt Regiplan, die factor tijd als vierde dimensie in het bouwproces in de greep krijgt met een methode voor vierdimensionaal programmeren. Lees in deze bijlage tevens hoe een ‘eerlijke aannemer’ deze methode beoordeelt.

Ook bouwpartners die nog niet toe zijn aan de investering in ‘een totaalconcept’ voor informatietechnologie, kunnen op deze pagina’s informatie vinden die van praktisch nut kan zijn. Zo is er een discussie belegd tussen vier aanbieders van samenwerkings-websites. Dat is een dienst die een grote toekomst lijkt te hebben, omdat de voordelen van on line samenwerken direct duidelijk zijn: het werkt sneller en iedereen heeft altijd de meest recente informatie tot zijn beschikking. Eindelijk kunt u erachter komen waarin de diensten van Bricsnet, Edificium, BouwOnline en File2Share van elkaar verschillen en wat de overeenkomsten zijn.

Ook heel praktisch gericht zijn de ontwikkelingen in de natte bouw, het baggerbedrijf. Een verslag van de begin deze maand georganiseerde Bouwspiegel door de CUR geeft een goed beeld van de huidige stand van zaken op automatiseringsgebied bij de baggeraars: ‘Je moet baggersoftware durven maken’ was er één van de stellingen.

Reageer op dit artikel