nieuws

Twee aanbieders voor dijkproject Kampen

bouwbreed Premium

Aannemingsbedrijf Van den Biggelaar uit Velddriel en Van den Herik Kust en Oeverwerken uit Sliedrecht zijn de twee laagste aanbieders voor het civieltechnische gedeelte van het dijkversterkingsproject in Kampen. Beide bedrijven geven aan het werk voor 20.844 gulden (excl. btw) te kunnen uitvoeren.

De laagste aanbieding spoort met de raming van het Waterschap Groot Salland. Het bod van aannemingsbedrijf Van Gelder uit Elburg en TBI Beton- en Waterbouw Haverkort zaten respectievelijk bijna 1000 en 2000 gulden boven de aanbiedingen van de laagste inschrijvers. Het waterschap zal de offertes nader bestuderen en volgende week besluiten aan die het werk wordt gegund.

De dijkversterking is binnen de gemeenschap van Kampen omstreden, omdat de maatregel een aantal woningen buitendijks niet beschermt en tegen de oude fundamenten van de dijk al decennia lang schuurtjes en huizen leunen. Die zullen gesloopt moeten worden.

Het waterschap splitst de aanbesteding in een civieltechnisch en een bouwkundig deel. Deze week verwacht het schap de bouwkundige aanbiedingen.

Reageer op dit artikel