nieuws

Steun voor credo ‘arbo uit concurrentie’

bouwbreed Premium

Het credo van vooral de vakbonden om arbeidsomstandigheden buiten de concurrentie te houden, krijgt steun van een onderzoek naar de wao. Daaruit blijkt dat in sectoren waar scherpe prijsconcurrentie heerst, de voorinvestering in preventie vaak als te duur wordt beschouwd. De hoogte van ziekteverzuim in bedrijven blijkt verder afhankelijk van de stijl van leidinggeven.

In het onderzoek ‘Sterk als de zwakste schakel, de doorwerking van overheidsbeleid rond ziekteverzuim en wao binnen sectoren en bedrijven’ van bureau AS/tri schrijven de onderzoekers dat het beeld van werkgevers als ‘calculerende ondernemers’ in werkelijkheid niet altijd is terug te vinden. Daarmee doelen zij op financiële prikkels die de overheid de afgelopen jaren heeft ingebouwd om ziekteverzuim en instroom in de wao tegen te gaan.

Zeker als het gaat om de gedifferentieerde wao-premie zit er een te groot gat tussen de financiële opbrengsten van preventie en de ‘straf’ van een hogere premie na enkele jaren. Bovendien is het lastig te bepalen of preventie wel loont. “Hoe calculeer je iets dat zonder preventie misschien wel, maar misschien ook niet zou zijn gebeurd”, noemen de onderzoekers dat.

Die vrij algemene houding heeft echter ook een keerzijde. Juist in sectoren waar een enorme prijsconcurrentie heerst, is de neiging van werkgevers om te investeren in preventie gering. Die investeringen benadelen immers op korte termijn de concurrentiepositie zonder dat er zekerheid is dat de baten op langere termijn ook werkelijk zullen optreden.

Financiële nadelen

Volgens de onderzoekers is dat zeker in sectoren waar het wao-risico hoog is en er dus op termijn grote financiële nadelen op het spel staan als gevolg van de premiedifferentiatie, eigenlijk vreemd. “Juist daar zou terugdringing van wao-instroom voor het afzonderlijke bedrijf op termijn aanzienlijke concurrentievoordelen meebrengen”, menen de onderzoekers.

Het onderzoek bevestigt verder dat de leiding, de stijl van leidinggeven, de spil is van een positieve cultuur. Laagverzuimende bedrijven hebben vaak een management dat een soort vanzelfsprekende zorg en aandacht voor het personeel had zonder overigens softie te zijn. Ook in sectoren met een hoog ziekteverzuim en wao-instroom zitten bedrijven waar die wel laag zijn. Vaak niet door formeel verzuimbeleid, maar eerder door de stijl van leidinggeven.

Klantgerichtheid zonder aandacht voor de werknemers blijkt vaak de inleiding voor een negatieve spiraal. Door onder meer korte levertijden die de klant wil, neemt de werkdruk toe. Veel werkdruk leidt tot ziekteverzuim en wao-instroom. Dat leidt weer tot personeelsgebrek, dus nog meer druk. “Klantvriendelijkheid keert zich zo tegen zichzelf”, aldus het onderzoek.

Reageer op dit artikel