nieuws

‘Soepeler bouwregels onzalig idee’

bouwbreed

De Vereniging Stadswerk Nederland is fel gekant tegen afschaffing van de vergunningsplicht voor kleine bouwsels. Naast ruzies tussen buren heeft, blijkens onderzoek van de vereniging, vergunningvrij bouwen tevens ernstige gevolgen voor de kwaliteit van de woningen.

“Aan de bouw zijn in het Bouwbesluit diverse eisen gesteld die met een vergunningvrije aanbouw in één klap teniet worden gedaan”, zegt ir. J.M.C. Rijvers, bestuurslid van de vakgroep bouwen, wonen en volkshuisvesting van de Vereniging Stadswerk Nederland. Staatssecretaris Remkes wil in de nieuwe Woningwet de burgers meer vrijheid geven bij het aanpassen van hun woning. Zo moeten volgens Remkes straks bijgebouwen tot 100 kubieke meter en aanbouwen van 10 kubieke meter probleemloos kunnen worden gebouwd. Een fatale misser, oordeelt Stadswerk. Deze vereniging van ambtenaren van bouw- en woningtoezicht schaart zich daarmee achter de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Federatie Welstand. Vorige week waarschuwde zij voor ‘een verslonzend straatbeeld’ als gevolg van de verruiming van de bouwverordening. “Helemaal mee eens”, zegt Rijvers. “Mensen met een ruimer budget zullen er nog wel geld voor over hebben iets moois neer te zetten. Maar iemand met een smalle beurs zal daar toch veel minder oog voor hebben.”

Milieuprestaties

Het argument van staatssecretaris Remkes dat zijn plannen geen betrekking hebben tot aanbouwsels aan de straatzijde, wuift Rijvers weg. “In de ontwerptekst van de nieuwe Woningwet staat dat het college van burgemeesters en wethouders bevoegd is daar welstandscriteria voor te formuleren. Elke gemeente kan daar dus zelf beleid voor bepalen. Dat werkt alleen maar verwarrend.” Een niet onbelangrijk aspect, stelt Rijvers, vormen de gevolgen voor de woningen die energiezuinig zijn gebouwd. “We hebben een studie verricht naar een huis dat volgens alle eisen is gebouwd. De woning werd uitgebouwd met een serre, een uitbouw en een dakkapel. Deze ingrepen, waarbij werd uitgegaan van de gangbare bouwmaterialen zonder HR-beglazing maar met gewoon dubbel glas, zorgden ervoor dat de energetische kwaliteit aanzienlijk verminderde. Met als gevolg: extra gasverbruik.” Bij het controleren van de bouwaanvraag komen de milieuprestaties nog aan de orde. In de nieuwe Woningwet mag Bouw- en Woningtoezicht dit alleen nog achteraf beoordelen. “En dat leidt natuurlijk tot problemen. Het maakt op de burger ook een rare indruk wanneer hij eerst mag bouwen en pas zodra het klaar is te horen krijgt dat hij het niet goed heeft gedaan en de boel moet afbreken.”

Burenruzies

Verder vreest de Vereniging Stadswerk Nederland voor toenemende ruzies tussen buren. Nu al constateert Rijvers een toename van bezwaren tegen aangevraagde bouwvergunningen. “Straks worden ze plotseling geconfronteerd met aanbouwsels bij buren en klopt men bij de gemeente aan. Maar wij kunnen daar dan niets meer tegen ondernemen.” De Vereniging vindt dat er voor de aanbouwsels een lichte vergunningsprocedure moet worden gevoerd. Deze zou vijf weken in beslag kunnen nemen. “Dat is toch acht weken sneller dan nu vaak het geval is.” Of het voorstel van de vereniging wordt overgenomen is echter de vraag. Remkes houdt vooralsnog vast aan zijn nieuwe Wongingwet, die nog dit jaar in de Tweede Kamer wordt behandeld. Rijvers: “De Tweede Kamer vindt het, geloof ik, niet zo’n belangrijk onderwerp. Al eerder hebben wij onze bezorgdheid over de plannen geuit en daar nooit iets op vernomen.”

Reageer op dit artikel