nieuws

‘Snel onderzoek scenario’s brand spoortunnels nodig’

bouwbreed Premium

Het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) wil snel een onderzoek naar rampenscenario’s bij personentreinen in spoortunnels.

Uit de enquête op de Cobouwwebsite (www.cobouw.nl) blijkt dat tweederde van de respondenten het daarmee eens is. De stelling op de Cobouwsite luidde afgelopen week dat de brandveiligheid in tunnels beter moet worden geregeld, voordat een project als de Noord-Zuidlijn mag worden aangelegd. Tweederde van de ongeveer honderd respondenten is het met die stelling eens. Ruim een kwart is het er niet mee eens. Daarmee lijkt er dus een groot draagvlak voor het door het Nibra gevraagde onderzoek naar de brandveiligheid te zijn. In een nog niet gepubliceerd rapport constateert het instituut een groot verschil in veiligheidsmaatregelen voor ondergrondse en bovengrondse gebouwen. Bovengrondse gebouwen moeten om de circa dertig meter vluchtdeuren hebben. Maar voor tunnels geldt deze norm niet. “Daar zitten de deuren naar de vluchtbuis soms op honderden meters afstand van elkaar.” Volgens Nibra-teamleider I. Helsloot is die situatie onwenselijk. “Er zou een vaste landelijke norm moeten gelden. Nu worden deze maatregelen per project bepaald.” Volgens Helsloot wijst de studie onder meer uit dat de te bouwen spoortunnels voor de Betuwelijn grote sprinklerinstallaties moeten krijgen. Het Nibra-onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, en wordt in december vrijgegeven.

Reageer op dit artikel