nieuws

Slim wegdek ‘denkt mee’ met weggebruiker

bouwbreed

Om de huidige wegen veiliger te maken en maximaal te kunnen benutten, begint Rijkswaterstaat het pilotproject Slim Wegdek. De rijksdienst nodigt bedrijven uit kennis en producten in te brengen.

Een slim wegdek ‘denkt mee’ met de weggebruiker. In de weg zijn bijvoorbeeld voorzieningen aangebracht die vaststellen dat het regent. Hierdoor kunnen automobilisten worden gemaand hun snelheid aan te passen. Een ander systeem kan de temperatuur van het asfalt vaststellen en vervolgens maatregelen nemen om bevriezing te voorkomen. Een slimme weg kan het verkeer letterlijk ondersteunen met zogenaamde ‘gidslichten’, die langs de weg en in gevaarlijke bochten meelopen en de juiste snelheid adviseren. Met het pilotproject wil Rijkswaterstaat de praktijktoepassing ‘ritsen met elektronische gidsen’ onderzoeken. In samenspraak met praktijkdeskundigen als uitvoerders en wegbeheerders kwam dit als het meest uitdagende en kansrijke idee naar voren. Het systeem vormt een soort gids voor de weggebruikers bij het ritsen. Het reageert op een veranderende verkeerssituatie op plaatsen waar het aantal rijstroken afneemt . De proef duurt tot en met december 2001 en loopt in drie fasen: ontwerp, gedragsonderzoek en realisatie. Het ambitieniveau van de pilot ligt vooralsnog op het aantonen van de haalbaarheid en de interactiemogelijkheden met de weggebruiker. Het lange-termijndoel van Rijkswaterstaat is de ontwikkeling van een slim wegdeksysteem dat samenwerkt met geavanceerde systemen in voertuigen.

Reageer op dit artikel