nieuws

Rook ontneemt in brandend gebouw zicht op vluchtweg

bouwbreed Premium

In grote gebouwen als beurshallen, bioscoopcomplexen en winkelcentra komt bij brand vaak giftige rook vrij, die tevens het zicht op vluchtwegen wegneemt. Brandrookproeven van het Fraunhofer Instituut voor Milieu, Veiligheid en Energietechniek (Umsicht) tonen aan dat de afvoer van rook en hitte niet zelden te wensen overlaat.

De ingenieurs uit Oberhausen begonnen hun brandrookonderzoek na de catastrofe die de luchthaven Düsseldorf in 1996 trof. De onderzoekers van Umsicht beproeven de rookafzuiging in bestaande grote gebouwen met hete testrook. Die weerspiegelt de hydrodynamische omstandigheden van een brand. Anders dan koude testrook geeft de hete variant ook redelijk betrouwbaar de thermische verhoudingen van een echte brand weer. Tevens ontstaat er inzicht in de temperatuur en de concentratie aan koolstofdioxyde in een gebouw. De onderzoekers wekken de 200 graden Celsius hete testrook op in heteluchtkanonnen.

Toneelrook

De ontwikkeling en verdeling van rook gebeurt met behulp van zogeheten toneelrook. Een meetketen aan het plafond geeft uitsluitsel over de temperatuurverdeling en de hoeveelheid koolstofdioxide. Dit gas geldt als een ideale markeringsstof, temeer omdat het bij elke verbranding vrijkomt. Daarbij geeft het inzicht in de ontwikkeling van volumestromen. Umsicht noemt de bevindingen een betrouwbaar model van wat er in het gebouw tijdens een echte brand gebeurt. De gegevens tonen aan of een rookafzuiging naar behoren werkt en welke verbeteringen die eventueel vraagt.

Reageer op dit artikel