nieuws

PVC-productie

bouwbreed

De kop “Productie en gebruik van PVC op de helling” boven het artikel over het Groenboek PVC en het Milieu is wel erg tendentieus (Cobouw 23 november). Dit Groenboek bevindt zich nu in een consultatiefase. Begin 2001 hoopt de EC haar conclusies voor een eventueel Europees PVC-beleid te presenteren.

Het is verbazingwekkend dat juist een bouwkrant deze teneur aan de discussie geeft. PVC vindt namelijk grotendeels zijn weg in de bouw vanwege haar uitstekende eigenschappen. Voor de belangrijkste toepassingen (raamprofielen en buizen) bestaat in Nederland al geruime tijd een landelijk inzameling- en recyclingsysteem.

Het artikel bevat ook feitelijke onjuistheden. Lood en cadmium hebben in de AVI’s geen uitstoot van dioxines tot gevolg. In Nederland worden de AVI’s zodanig bedreven dat de uitstoot van dioxines aan de strenge Europese richtlijnen voldoet. Uit recent onderzoek is trouwens gebleken dat verwijdering van PVC uit het huishoudelijk afval de vorming van dioxines in de AVI’s niet vermindert. Er zijn blijkbaar onvermijdelijk andere bronnen die hiertoe bijdragen.

Het potentiële risico van ftalaten voor het milieu is nog in onderzoek bij de EU. De voorlopige resultaten zien er gunstig uit en restricties voor toepassing in de bouw zijn dan ook onwaarschijnlijk. Het gebruik van ftalaten is tijdelijk verboden in sabbelspeelgoed in afwachting van de resultaten van nader onderzoek.

In Nederland heeft men zeer positieve ervaringen met Milieuconvenanten voor diverse branches. In datzelfde spoor heeft de Europese PVC-industrie zich in maart 2000 al een Vrijwillige Verbintenis opgelegd. Hierin staan duidelijke doelstellingen voor de vermindering van de milieueffecten van PVC.

Wij zijn ervan overtuigd dat de EC tot de conclusie komt dat deze Vrijwillige Verbintenis de aangewezen weg is om de eventuele milieuproblemen van PVC zo efficiënt mogelijk uit de weg te ruimen.

Reageer op dit artikel