nieuws

Prima Deense normen niet nageleefd

bouwbreed

De omvangrijke schade aan gebouwen die de decemberorkaan van vorig jaar in Denemarken heeft aangericht, is geheel te wijten aan constructiefouten. Dat stelt het Deense instituut voor bouwresearch (By og Byg) in een zojuist verschenen en in opdracht van het ministerie van volkshuisvesting gemaakt rapport.

Volgens deze overheidsinstelling is bij alle door haar nader bekeken stormschadegevallen gebleken dat bij de bouw de constructienormen niet zijn nageleefd. Afgezien daarvan zijn het in veel gevallen dezelfde gebreken die de gebouwen in kwestie fataal werden. By og Byg heeft direct na deze qua hevigheid in Denemarken nog niet overtroffen orkaan zeventig bouwschades geïnspecteerd. Hierbij hebben de onderzoekers zich vooral geconcentreerd op de primaire bouwdelen en schades, waarvan wordt aangenomen dat ze direct zijn veroorzaakt door de winddruk en niet door bijvoorbeeld omgewaaide bomen.

Verankering

Hoewel de conclusie niet flatteus is voor de bouwbranche, bevat het rapport ook een troostwoord: de orkaan was van een dusdanige kracht dat de constructiegebreken onder meer gebruikelijke stormomstandigheden in de meeste gevallen waarschijnlijk nooit tot schade zouden hebben geleid. Het overgrote deel van de schades deed zich voor bij een relatief klein aantal constructie- en verbindingstypes. By og Byg noemt onder meer gebreken in de bevestiging van dakpannen, de verankering van gemetselde geveldriehoeken, ankerstaal (roest) en het stabiliserende systeem. Dit laatste is onvoldoende in veel gangbare (dat wil zeggen met daksparren opgezette) agrarische bedrijfsgebouwen. By og Byg wijt dit aan het ontbreken van dwarswanden dan wel overeenkomstige steun. Ook schuine daken op flats blijken naar het oordeel van de rapporteurs nogal eens onvoldoende verankerd te zijn tegen de zuigkracht van de wind. Duidelijk is in ieder geval, dat het niet zozeer de standaardnormen zijn die moeten worden aangepast alswel de nauwkeurigheid waarmee deze worden nageleefd, luidt de conclusie in het rapport.

Reageer op dit artikel