nieuws

Premie op ‘niet ziek zijn’ is beslist fout

bouwbreed Premium

Drieduizend gulden bonus zet BBS op het hoofd van de werknemer die minder dan tien dagen per jaar ziek is (Cobouw 10 november). Ook met extra vakantieweken, gereedschap en allerlei financiële prikkels proberen bedrijven het alsmaar stijgende ziekteverzuim te stoppen, oftewel het niet ziek zijn te belonen. Werkgevers lijken zich gewonnen te geven en de hoop te hebben verloren het ziekteverzuim bij de oorzaken te kunnen bestrijden. Paul van der Heijden noemt dit ‘een fundamentele denkfout’.

BBS verklaart zelfs letterlijk dat het terugdringen van het ziekteverzuim al van de agenda is. De ‘ziekenbonus’ moet enkel en alleen verdere stijging voorkomen. Al dit soort maatregelen zijn gericht op de korte termijn en doen niets aan de oorzaken van verzuim. Alleen het belonen van niet-ziekzijn is onvoldoende. Goed werkgeverschap behelst meer dan dat. Met meer dan 400 timmerlieden in dienst bij onze werkmaatschappijen Top Groep Nederland, Bouwpoint Bouw- en Timmerwerken en Brouwer Personeel kennen ook wij het probleem van de schrikbarende stijging van het ziekteverzuim. Als werkgever moet je de oorzaken achterhalen en aan de slag gaan. Zo pak je het probleem in de wortel aan. Anders blijf je achter de feiten aanlopen.

Sociale controle

Detachering van personeel, zoals bij ons, is een ander soort werkgeverschap. Als ‘werkgever-op-afstand’ is binding niet vanzelfsprekend. De ziekmeldingsdrempel is lager dan elders in de branche, medewerkers kunnen zich eerder en makkelijker ziekmelden. Sociale controle daarop dient op een andere wijze te worden georganiseerd. Een ziekmelding voor griep kan een andere oorzaak hebben. Problemen op het werk, of thuis. Ruzie met de uitvoerder of een ploegmaat. Honderdeneen redenen die zich uiten in een verminderde werklust en uiteindelijk kunnen leiden tot een ziekmelding.

Handvatten

De enige manier om daar achter te komen is je mensen te kennen, en ze serieus te nemen. Het is een gemeenplaats, maar het kan toch niet vaak genoeg gezegd worden: elk bedrijf werkt met mensen en bestaat bij de gratie van het personeel. Zij zijn het meest kostbare kapitaal van elke onderneming.Zo dien je dan ook met je mensen om te gaan. Hoe moet dat dan in de praktijk ?

Betrokkenheid van werknemers is het sleutelbegrip. Weten van elkaar waar je mee bezig bent en begrip voor elkaars situatie.

Praatje op bouwplaats

Daarvoor dien je contact te onderhouden met je personeel. Via personeelsbijeenkomsten en feesten, informatiebulletins, een belangstellend praatje op de bouwplaats of via de telefoon. Dan weet je wat er leeft en kun je signalen die zich via een ziekmelding uitten in het juiste verband zien. Preventie gaat nog verder. Onlangs heeft Top Groep een preventieve rugtraining georganiseerd voor haar personeel. Bijna elke bouwvakker valt wel eens uit met rugklachten, soms tot langdurig verzuim. Deze training gaat in op het ontstaan van zulke klachten, en hoe je die kunt voorkomen. Via oefeningen en praktijksituaties op de bouwplaats krijgt het personeel werkbare aanwijzingen. Dit zijn handvatten die meer grip geven op het verzuim. Heeft iemand zich ziek gemeld dan dien je daar als bedrijf – figuurlijk – bovenop te zitten. Duidelijke regels in het arbeidsreglement moeten daar de basis voor geven. Frequent contact onderhouden, telefonisch en via huisbezoeken. De arbodienst dient hier een pro-actieve rol in te hebben. Wordt het een langdurig ziektegeval, dan moet de begeleiding daarop te worden afgestemd. Begeleiding gericht op terugkeer in werk, eventueel via arbeidstherapie, in samenspraak tussen arbo-arts en bedrijf.

Ontworteling

Voor personeel dat herhaaldelijk uitvalt met dezelfde klachten wordt een zogenaamd Verzuim Interventie Plan gestart. Toegespitst op de persoonlijke situatie wordt gewerkt aan voorkoming van nieuwe klachten. Door therapeut en betrokkene. En met succes. Na een jaar ziektewet stopt de verplichting loon door te betalen. De verplichting van goed werkgeverschap echter niet. De Van Heijningen Groep heeft twee personeelswerkers in dienst die o.a. WAO-gevallen begeleiden. Gekeken wordt naar eventuele herplaatsing binnen ons bedrijf of plaatsing elders. Een helpende hand wordt geboden in de papieren jungle van de bedrijfsvereniging. Dat is serieus en menselijk omgaan met verzuim. Het gevoel van onmacht van BBS en de andere collega’s valt wel te begrijpen. Toch mag dat gevoel nooit leiden tot capitulatie voor almaar groeiend ziekteverzuim, dat niet alleen een bedrijfsprobleem is maar een maatschappelijke ontworteling. Daarom moeten we bij de wortel zijn.

Ziek.

Reageer op dit artikel