nieuws

Overkluizing van weg herenigt Schiedam en Vlaardingen

bouwbreed

Nu worden ze nog ruw uiteengereten door de Beneluxcorridor. Schiedam en Vlaardingen keren elkaar ter plekke de rug toe. Maar dat kan rigoureus veranderen wanneer de plannen voor overkluizing van de A4 doorgaan.

Met vier rijbanen autoverkeer en allerlei in- en uitvoegstroken, wikkelt de A4 ter hoogte van Schiedam en Vlaardingen een flinke verkeersstroom af. Binnen twee jaar wordt het aantal rijbanen bovendien verdubbeld en gaat een nieuwe metrolijn bijdragen aan de drukte. Er wordt volop gebouwd aan de corridor; de tweede Beneluxtunnel ligt al op zijn plek. Hoog tijd dus om ook aandacht te besteden aan de ruimtelijke inpassing. De dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (dSV) van de gemeente Rotterdam, die veel in opdracht van de stadsregio werkt, had dat idee al langer, maar vijf jaar terug moest de A4 door de gemeenteraden van Schiedam en Vlaardingen nog worden doodgezwegen. Als niemand er maar over sprak, zou de dreigende uitbreiding van de A4 met het tracé midden Delfland wellicht gekeerd kunnen worden, was de overtuiging. Gemeenteraden richtten hun aandacht toen exclusief op de hun binnensteden in plaats van wat zij beschouwden als de periferie. Inmiddels is het roer om en bestaat er wel interesse voor het overkluizingsplan. Het plan van de dSV kan de relaties volgens stedenbouwkundige W. van de Poll compleet omgooien. “Wat nu nog de achterkant van die steden is, wordt straks hun voorkant. Ze kijken elkaar weer aan.”

Hoogteverschil

Een kleine tien meter hoogteverschil moet er overbrugd worden bij de overkluizing van de weg, die ter plaatse op maaiveldhoogte ligt. Dat gebeurt grotendeels met een park, met een breedte van zo’n 800 meter. Behalve voor de rijksweg is daaronder ook ruimte voor parkeerplaatsen en aan de Schiedamse kant voor sportvoorzieningen. Bovenop is plek voor wat appartementen, maar vooral veel groen. De gemeente Vlaardingen grijpt de plannen aan om een aantal onaantrekkelijke flats in de wijk Babberspolder pal aan de snelweg te slopen. Geld moet komen uit de zogenaamde ICES-gelden, opbrengsten uit de aardgasverkoop die onder andere bestemd zijn om de leefbaarheid te vergroten. Ook de grond die vrijkomt voor bebouwing van appartementencomplexen door ontwikkelaars, moet een duit in het zakje doen. Voor een verderop gelegen stuk A4, direct ten noorden van het Ketelplein, het begin van het tracé door Midden-Delfland, bestaan al langer plannen voor overkluizing. De partijen die dat omstreden tracé in een pps-constructie willen ontwikkelen, hebben er al uitvoerig aan gerekend en verwachten er financieel uit te springen. Maquette van de overkluizing van de Beneluxcorridor.

Reageer op dit artikel