nieuws

NVOB Friesland dringt aan op sneller tempo herstructurering

bouwbreed Premium

Voor het behoud van voldoende werkgelegenheid is het voor bouw- en aannemingsbedrijven in Friesland van belang dat zij zo vroeg mogelijk worden ingeschakeld door gemeenten en woningbouwcorporaties bij de vernieuwingsplannen in oude woonwijken.

Naar verwachting zal het aantal nieuwbouwwoningen op uitbreidingslocaties in de provincie de komende jaren namelijk gestaag afnemen. Er is nu al een duidelijke verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit waarneembaar. Dat zei vice-voorzitter B. Bijma van het NVOB- gewest Friesland gisteren op het Congres 2000 van zijn organisatie in Gorredijk, dat als thema ‘Herstructering’ had. Alleen al in Friesland vallen de komende jaren meer dan 30.000 woningen binnen de herstructureringsoperatie, aldus Bijma. Hij zegt zich zorgen te maken over het tempo waarmee het herstructureringsproces in Friesland op gang komt. Volgens hem dreigt er stagnatie en dat is een gevaarlijke ontwikkeling. “De herstructureringsopdracht is in de belevingswereld van betrokkenen nog teveel ingegeven door dalende leegstandscijfers in de bestaande voorraad van corporaties. Een gericht verkoopbeleid van huurwoningen heeft hiertoe bijgedragen. Dit betekent echter niet dat daardoor woningen en omgeving volledig voldoen aan de huidige en toekomstige wensen van de consument. Te vlotte verkoop, nog vóór duidelijke planvorming, kan latere planontwikkeling zelfs fors in de wielen rijden en draagt los van het financiële aspect maar zeer beperkt bij tot doelmatige herstructurering. Stagnatie van herstructurering op grond van het gunstige leegstandcijfer is dan ook niet de weg”, aldus de vice-voorzitter.

Reageer op dit artikel