nieuws

Nieuw milieucijfer voor gebouwen zeer ingewikkeld

bouwbreed

Na EPC, EPL, MRPI, LCA en een handvol andere indexen, mag de bouw zich opmaken voor nog een milieucijfer: de MMG. Het wordt geen helder rapportcijfer, maar een afweging van het Materiaalgebonden Milieuprofiel van Gebouwen op veertien punten.

“Alle verantwoordelijkheid voor de milieuprestatie wordt bij de toeleveranciers gelegd; knoeiende aannemers gaan vrijuit.” Deze en andere kritiek viel de sprekers ten deel die tijdens een van de parallelsessies van de Dubodag de ontwikkeling van de MMG toelichtten. De aanwezigen stonden duidelijk niet te trappelen van ongeduld om met de moeilijke index aan de slag te gaan.

Dat hoeft ook nog niet, want de norm is op zijn vroegst in februari 2002 klaar. Hij kan pas een jaar later als eis worden opgenomen in het Bouwbesluit. Maar veel aanwezigen zagen de bui al hangen. Het woud aan milieu-indexen is al zo ondoorzichtig, en dan komt er wéér een nieuw cijfer, dat bovendien hopeloos ingewikkeld is. Want de MMG levert niet één cijfer op, maar wel veertien.

De MMG heeft ten doel de milieulast weer te geven die besloten ligt in de materialen waaruit een gebouw is samengesteld. Hij zegt dus niets over het energie- of watergebruik. Uitgangspunt van de bepaling is de levenscylusanalyse; een methode om de milieueffecten van producten te bepalen, van de winning van de grondstoffen tot en met de verwerking van het sloopafval. Voor de bepaling van de MMG worden de veertien milieueffecten van alle bouwonderdelen bij elkaar opgeteld.

Enige land

Of alle cijfers van de de MMG moeten worden teruggebracht tot vier, of wellicht zelfs tot één rapportcijfer, is volgens ir. M. Venemans van de normcommissie een vraag die de politiek moet beantwoorden. Maar dat heeft verder geen gevolgen voor het normblad. Vandaar dat de commissie onverdroten verder gaat met de normering. In Europa is Nederland vooralsnog het enige land, dat op deze manier de milieulast van gebouwen in kaart brengt.

Reageer op dit artikel