nieuws

Minister Netelenbos wil bouwers niet wijzer maken dan nodig is

bouwbreed Premium

De ramingen voor nieuwe infrastructuur in beleidsstukken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn verre van hard. Intern wordt op het moment dat nieuwe projecten worden toegevoegd rekening gehouden met kostenafwijkingen die kunnen oplopen tot 40 of 50 procent.

De ramingen in het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur en Transport (MIT) worden niet bij elke tegenslag bijgesteld om te voorkomen dat de bouwwereld te veel in de kaart wordt gespeeld. Op het moment van aanbesteden wil minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat niet in de situatie verkeren dat de aannemers precies weten op welke aanneemsom ze rekent. Ze wil de bouwers niet wijzer maken dan nodig is.

Dit bleek deze week tijdens het debat van de Tweede Kamer met Netelenbos over de laatste voortgangsrapportage van de HSL-Zuid, de snelle spoorlijn van Amsterdam via Rotterdam naar de Belgische grens. Kamerleden toonden zich opnieuw geschokt over het feit dat het budget met ruim een miljard gulden moest worden verhoogd tot ruim 10 miljard gulden.

Vertrouwelijk

Duidelijk werd dat dat alleen kan worden voorkomen door het verstrekken van vertrouwelijke informatie. Worden alle tegenslagen die zich gaandeweg een project voordoen onmiddelijk omgezet in extra budget, dat vervolgens weer openbaar wordt gemaakt, dan vreest minister Netelenbos het ergste voor de uitkomst van de aanbesteding en kan dat de gemeenschap dus geld kosten.

De overschrijding van de raming voor de HSL-Zuid met ruim 1 miljard gulden heeft Netelenbos geen slapeloze nachten bezorgd, verklaarde ze na afloop van de vergadering. Jaren geleden werd er rekening mee gehouden dat ze uiteindelijk 50 procent hoger zouden uitvallen. “Nu zijn we er maar 10 procent overheen gegaan, dat is dus niet zo’n ramp. In het Noorden van het land heb ik een project van 360 miljoen gulden dat 100 miljoen duurder wordt. Dat is veel erger.”

De minister maakte tijdens het debat bekend dat ze voor nieuwe grote investeringen in infrastructuur als de Zuiderzeelijn overweegt een NV op te richten die als opdrachtgever fungeert. Betrokken partijen worden dan aandeelhouder. Een dergelijke constructie is er nu al voor de Westerscheldetunnel. Daar zitten echter vooralsnog alleen het Rijk en de provincie Zeeland in. Voor de Zuiderzeelijn wenst Netelenbos publiek-private samenwerking. Het bedrijfsleven zal daarom een zeer belangrijke aandeelhouder moeten worden, als voor deze constructie wordt gekozen.

Reageer op dit artikel