nieuws

Minister Jorritsma zet plan voor windmolens op Noordzee door

bouwbreed Premium

Minister Jorritsma van Economische Zaken zet de procedures door om te komen tot een windmolenpark in de Noordzee, op 8 tot 12 kilometer uit de kust bij Egmond. Het demonstratieproject is volgens haar niet overbodig geworden door het plan van projectontwikkelaar E-connection uit Bunnik, om veel verder uit de kust en in diepere zee windturbines te plaatsen.

Jorritsma trok die conclusie gisteren op basis van de uitkomsten van een onderzoek naar de vraag of het verantwoord is in dit stadium een windmolenpark aan te leggen op een plek in de Noordzee met een waterdiepte van meer dan 20 meter. Ze vroeg een maand geleden prof.dr. Verbruggen van de Vrije Universiteit van Amsterdam zich met een team van deskundigen over de kwestie te buigen. Verbruggen acht het onverstandig met windenergie nu al de stap te maken van land naar het gedeelte van de Noordzee dat buiten de 12-mijlszone ligt, zoals E-connection wenst. De huidige windturbines zijn te storingsgevoelig en op zee is er als gevolg van de omstandigheden slechts een beperkte periode onderhoud mogelijk. Om die reden is het volgens Verbruggen beter de stap naar zee behoedzaam te maken en in eerste instantie niet te ver uit de kust te beginnen. Wordt gekozen voor een locatie verder in zee en op grotere diepte, dan lopen de investeringskosten volgens de hoogleraar aanzienlijk op. De situatie verandert volgens Verbruggen als betere windturbines zijn ontwikkeld, die meer vermogen hebben en minder storingsgevoelig zijn. Hij verwacht dat die nieuwe generatie turbines er over vijf jaar kan zijn. Verbruggen acht het echter onverstandig om die reden nu te wachten met of af te zien van het ontwikkelen van het demonstratiewindpark. Volgens de hoogleraar is het aantal geschikte locaties voor windenergie op het continentale plat van de Noordzee beperkt. Hij adviseerde daarom minister Jorritsma die locaties niet weg te geven aan degenen die er het eerst om komen. Het beste is het volgens Verbruggen als ze worden geveild of in concessie worden uitgegeven. De hoogleraar voegde er aan toe “dat je een oliebol bent als je nu toestaat dat die locaties met de huidige generatie windmolens worden volgezet”. De procedure rond de planologische kernbeslissing voor de locatie bij Egmond verkeert op dit moment in de eindfase. Het is de bedoeling dat het kabinet nog voor het kerstreces de locatie definitief vastlegt. Minister Jorritsma sprak de verwachting uit dat het demonstratiepark, waar onderzoek zal worden gedaan ten behoeve van de toekomstige ontwikkeling van windenergie op zee, in 2002 of 2003 in bedrijf kan worden genomen. Op dit moment zijn drie consortia geïnteresseerd in het ontwikkelen van het park, waaronder E-connection. Minister Jorritsma benadrukte overigens dat zij geen juridische middelen heeft om de ontwikkeling van een windmolenpark buiten de twaalfmijlszone tegen te houden. E-connection heeft hiervoor inmiddels een vergunning aangevraagd. In verband hiermee moet wel een milieueffectrapportage worden gemaakt. De Stichting Natuur en Milieu, die zich positief lijkt op te stellen ten aanzien van het demonstratiepark bij Egmond, wil wel graag zo’n verbod. Park in dieper deel Noordzee onverstandig

Reageer op dit artikel