nieuws

Minder vaak zoeken naar sleepkop in baggerput

bouwbreed

Baggerzuigers zijn voorzien van een zuigbuis die is beveiligd tegen overbelasting. Tussen de buis en bijvoorbeeld de sleepkop zit een tussenstuk met breekbouten. Als de sleepkop door onverwachte onderwaterobjecten blokkeert, moet die beveiliging er voor zorgen dat de zuigbuis vlak bij de kop afbreekt. Zo n gecontroleerde breuk is te verkiezen boven een beschadiging van bijvoorbeeld de verbinding tussen buis en baggervaartuig. Toch komt het relatief vaak voor dat de veiligheidsbouten te vroeg afbreken. Dat komt doordat de zuigbuis maar één soort beveiligingssysteem heeft, dat is afgestemd op de minst zware van twee soorten overbelasting. Dat moet beter kunnen.

octrooinummer: 1010557 octrooihouder: ICI Holland, Sliedrecht uitvinder: E. Put

Overbelasting van een zuigbuis kan op twee manieren ontstaan. Het kan gaan om een te grote trekkracht, of om een te groot ‘moment’, zeg maar de kracht die een buis doet doorbuigen. Bij de bestaande beveiligingssystemen moeten de breekbouten zó zijn uitgevoerd, dat ze zowel bij te sterk trekken als te sterk buigen de geest geven. Daardoor zal de sterkte van de bouten bijvoorbeeld zijn afgestemd op een bepaald maximaal moment, waardoor ze helaas ook breken bij een trekkracht die helemaal nog niet te hoog is. En dat betekent dat je te vaak met je hijsgereedschap aan de gang moet om de sleepkop weer uit de baggerput op te vissen. Het verbeterde beveiligingssysteem (octrooi 1010557 spreekt over ‘beveiligings-stelsel’) heeft twee onafhankelijk van elkaar werkende elementen. Allereerst één met bouten, die op trek worden belast en waarvan de dimensionering is afgestemd op de maximaal toelaatbare trekkracht. Daarnaast een element met moment-breekbouten die precies zijn afgestemd op het maximale moment dat op de buis mag worden uitgeoefend.

Flenzen

De trek-breekbouten verbinden de twee elkaar gedeeltelijk overlappende buisstukken van het beveiligingsstelsel onderling via flenzen. Een flensring zorgt ervoor dat de twee buisstukken om hun gezamenlijke as kunnen verdraaien. Daardoor kan de schraaprand van de over de onderwaterbodem bewegende zuigmond steeds de optimale stand aannemen. De onderling gekoppelde buisstukken zijn aan weerszijden via flenzen verbonden aan de rest van de zuigbuis. Aan één kant met gewone bouten, aan de andere kant met moment-breekbouten. Bij het uitoefenen van een trekkracht kunnen de buisstukken slechts in de richting van hun gezamenlijke as bewegen. Als die kracht te groot wordt, zullen alleen de trek-breekbouten kapot gaan. Bij een te grote kracht dwars op die gezamenlijke as zullen alleen de moment-breekbouten het begeven.

Reageer op dit artikel