nieuws

Lawaaiige machines komen er niet meer in

bouwbreed Premium

“Lawaai op de werkplek is een sluipend probleem. Het geluidsniveau moet een breekpunt zijn bij de aanschaf van nieuwe machines.” Dat zegt directeur A.P.F.H. van Loon van de branchevereniging van machinefabrikanten en -handelaren BMWT.

Gehoorbeschadiging door herrie op het werk is een van de meest voorkomende beroepsziekten. Naar schatting lopen er in Nederland meer dan twintigduizend mensen rond met een ernstige gehoorbeschadiging. En elk jaar komen er naar schatting tweeduizend bij.

“De Machinerichtlijn bepaalt dat de machines vergezeld moeten gaan van gegevens over de geluidsproductie”, zegt Van Loon. “Die gegevens moeten gebaseerd zijn op metingen volgens de Europese richtlijnen. Onder meer is de belastingstoestand voorgeschreven. Afnemers kunnen machines op dat punt onderling vergelijken. Dat zou dan een breekpunt moeten zijn in de investeringsbeslissing.”

“Natuurlijk kunnen allerlei aanvullende maatregelen worden genomen, zoals gehoorbescherming. Maar het beste is het probleem op de tekentafel aan te pakken.”

Arbobesluit

De Machinerichtlijn zegt niet veel over geluid. Er moeten geluidsgegevens zijn opgenomen. Als dat minder is dan 70 dB(A), is een vermelding daarvan voldoende, tussen 70 en 85 dB(A) moet het geluidsniveau worden aangegeven en boven 85 dB(A) moet bovendien het geluidsvermogen worden aangegeven. De machinist moet dan ook gehoorbescherming dragen. Als de fabrikant daaraan voldoet, mag hij wat betreft geluid het CE-merk voeren.

“Veel afnemers denken ten onrechte: als ik een machine met een CE-merk koop, is het qua geluid in elk geval in orde”, zegt ing. P.J.M. Iping van de directie Arbeidsomstandigheden van het ministerie van Sociale Zaken. “We hebben echter ook te maken met het Arbobesluit en met geluid als milieufactor. In het Arbobesluit gaat het alleen om het voorkomen van schade door lawaai op de werkplek”.

Deskundigen zijn het erover eens dat voor een werkdag de grens ligt bij 80 dB(A). Elke drie dB(A) meer betekent een halvering van de veilige tijdsduur van de blootstelling, dus 83 dB(A) maximaal vier uur per dag, enzovoorts.

Ruimte

“Het geluid op de werkplek is bepalend”, zegt ing. F.J. Werring van het ministerie van VROM. “De invloed van de ruimteakoestiek is bepalend. Een reflecterend vlak, bijvoorbeeld een muur, kan ervoor zorgen dat het opgegeven geluidsniveau beduidend hoger uitkomt dan de fabrikant opgeeft. Het geluidsniveau zou zelfs kunnen verdubbelen. Als er klachten komen, wordt vanuit milieuwetgeving niet gekeken naar de machine, maar naar de hoeveelheid geluid in de omgeving.”

“Kiezen voor een stille machine zou voor de hand liggen”, zegt Van Loon. “Maar de kosten spelen een rol. Stille machine kunnen duurder zijn, maar goedkopere machines kunnen om extra maatregelen vragen. Anderzijds zijn er de Vamil- en de Farbo. Recentelijk is de MIA ingevoerd, de milieu-investeringsaftrek, die naast de Vamil en de Farbo goed is voor tot 30 procent subsidie.”

Reageer op dit artikel