nieuws

Koningstunnel: bovengronds krioelt alles door elkaar

bouwbreed

Minister Netelenbos opent vandaag de Koningstunnel bij het Centraal Station in Den Haag. Hij is binnen het budget en op tijd uitgevoerd en wordt alom geprezen. Toch is de verkeerssituatie er niet overzichtelijker op geworden. De Fietsersbond en Rover hebben stevige kritiek. “Bovengronds krioelt alles door elkaar.”

Ook de Haagse automobilisten zijn niet allemaal even gelukkig met het ondergrondse traject. Wie met de auto uit Scheveningen komt, kan alleen rechtdoor, het centrum (rechts) en station (links) voorbij. Wie van Rijswijk komt, kan ondergronds niet naar het centrum. Richting Centraal Station is wel mogelijk, maar dan komt men voorbij het doel bovengronds en moet men met een U-bocht terug. Wie van het noorden komt, kan in de tunnel niet linksaf, maar wel naar rechts. Dat laatste heeft al voor veel hilariteit gezorgd. Het is namelijk heel goed mogelijk om bovengronds rechtsaf te slaan. Voor die manoeuvre is geen tunnel nodig, nog niet eens om onder een koe door te rijden. Wie het Centraal Station en dit deel van de binnenstad met de auto wil bereiken, doet er dus goed aan zoveel mogelijk bovengronds te blijven. Daar scharrelen nog steeds auto’s door elkaar, tussen de trams, fietsers en voetgangers.

Doorstromen

Maar de Koningstunnel heeft dan ook nog een andere functie. “De doorstroming van het doorgaande autoverkeer wordt erdoor bevorderd”, schrijft wethouder Bruins van Verkeer. Als de Utrechtsebaan dicht zit, is het mogelijk vanuit Scheveningen de Koningstunnel in te duiken. Daardoor worden de verstopte opritten van de autosnelwegen bij Rijswijk en Voorburg wel extra belast. Wie de andere kant op wil, moet invoegen in de stroom van de Utrechtsebaan. De aanleg van de Koningstunnel heeft die knelpunten niet weggenomen, integendeel. Toch grijpen de minister en de wethouder de officiële opening van juist deze tunnel aan om hun enthousiasme over landelijk en stedelijk ‘dynamisch verkeersmanagement’ te uiten. Dat doen zij op het congres over de bereikbaarheid van binnensteden, dat vandaag wordt gehouden in de Malietoren, georganiseerd door de gemeente en het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Op het congres spreekt ook R.A. Müller, managing director Infra bij Arcadis Bouw/Infra BV uit Amersfoort. Hij pleit voor een centrale regeling van het verkeer op stedelijk niveau. “Allerlei instanties kijken naar het verkeer, bij tunnels, stoplichten, autowegen. Als we dan toch kijken, laat het dan op dezelfde manier zijn. Koppel al die data aan elkaar, biedt ze aan en gebruik ze om de infrastructuur beter te benutten. Als de overheid dat niet doet, gaan de individuele automobilisten zelf hun weg zoeken.” Dat is precies wat rond de Koningstunnel gebeurt. Het is een kunstwerk zonder intelligentie, afgezien van een aantal videocamera’s voor de bewaking door de politie. Müller: “De Koningstunnel is een los eiland. Maar hij is heel goed bruikbaar in het stedelijke systeem. Binnen de toekomstplannen is deze tunnel logisch.”

Miljoenen

Desondanks overheerst ontevredenheid bij de verkeersdeelnemers. “Als iets feestelijk geopend wordt, dan moet het ook voor fietsers en voetgangers af zijn”, aldus M. Beek, voorzitter van de afdeling Den Haag van de Fietsersbond (voorheen ENFB). “Bovengronds is het project helemaal niet af. Ik zie automobilisten schipperen, blijkbaar is er geen ‘natuurlijke’ doorstroming. Misschien komt de loop er nog in, omdat het een en ander nog niet gereed is. Maar al die zoekende, bovengronds rondrijdende auto’s zijn lastig voor fietsers.” Op zich is de Fietsersbond er wel over te spreken dat het autoverkeer onder de grond verdwijnt. “Maar het klopt niet, dat miljoenen voor de auto’s worden uitgegeven en voor de voetgangers en fietsers heel weinig.” De organisatie voor reizigers in het openbaar vervoer (Rover) vindt het ook prima dat auto’s onder de grond verdwijnen. “Maar we hebben forse kritiek op de inrichting van het maaiveld boven de Koningstunnel. De ontwerpers maken iets moois, maar letten niet op functionaliteit en veiligheid. Alles krioelt maar door elkaar: fietsers, voetgangers, auto’s, openbaar vervoer”, aldus J. van Male van de afdeling Den Haag. De Koningstunnel is uitgevoerd, binnen de gesteld tijd, binnen het budget en zonder grote problemen. Er valt dus wat te vieren. En de kritiek zal met de jaren wel verstommen. Alles went, ook rechtsafslaan ondergronds.

Reageer op dit artikel