nieuws

Kansen voor bouw in klimaateconomie

bouwbreed

De bouw moet de eerste sector zijn die inspeelt op de klimaatverandering. In de nieuwe klimaateconomie krijgt de bouw namelijk bijzonder veel kansen. Alleen al het thermisch isoleren van de bestaande Europese woningvoorraad levert een enorme werkgelegenheid op.

Dat stelt ir. C.Hamans vandaag op de Wereld Klimaat Conferentie in Den Haag. Hij spreekt daar namens de European Insulation Manufacturers Association (Eurima). “Onze zusterorganisatie voor de glassector heeft een onderzoek laten doen naar de effecten van het vervangen van alle beglazing door hoog-rendement(HR)-beglazing in een tijdsbestek van tien jaar. Dat blijkt 126.000 extra banen in Europa op te leveren”, aldus Hamans.

Tweeledig

De relatie van de bouw met de klimaatverandering is tweeledig. De bouw veroorzaakt ongeveer een kwart van de uitstoot van CO2, het belangrijkste van de gassen die door het broeikaseffect de temperatuur op aarde doen stijgen. Ten tweede worden de producten van de bouw tijdens hun levensduur verwarmd en gekoeld. De manier waarop zij zijn gebouwd heeft dus een grote invloed op de uitstoot van CO2. “De CO2- emissies door verwarming van utiliteits- en woongebouwen in West-Europa bedraagt grofweg 600 miljoen ton per jaar”, houdt Hamans zijn publiek voor. “De haalbare reductie door een ‘state of the art”-isolatie bedraagt 310 miljoen ton per jaar. Die ‘state of the art’ is niets anders dan het toepassen van de geldende bouwregelgeving. De markt beschikt al over de mogelijkheden, met producten die bij elke bouwmaterialenhandel of aannemer verkrijgbaar zijn.” De Europese Commissie heeft tien jaar geleden al een concept voorgesteld voor een Energie Audit Richtlijn, weet Hamans. Als die zou worden toegepast, levert dat werkgelegenheid op. “Er zijn bijvoorbeeld 160 miljoen woningen in de Europese Unie. Zij zijn eenvoudig te isoleren op het niveau van de huidige eisen. Bij een renovatie van een procent per jaar en een gemiddelde van een manmaand werk zou dat 150.000 extra manjaren opleveren. In de praktijk zijn deze aantallen nog veel groter.”

Anders

De Europese ministerraad heeft destijds geweigerd zich in het voorstel te verdiepen. Nu staan de zaken er echter anders voor. “Gezien de beleidsvoornemens om het klimaat te veranderen, gezien de veranderde olie- en gasmarkt, én gezien de twee nieuwe verdragen (van Amsterdam en van Maastricht, beide met voorstellen tot integratie van milieu- en energieaspecten), zouden de Europese Commissie en de Europese ministerraad het voorstel alsnog moeten oppakken en invoeren als regelgeving”, vinden de verenigde producenten van isolatiematerialen. Bovendien zou de regelgeving voor isolatieprestaties zeer streng moeten zijn, voor zowel nieuwbouw als verbouwingen. “Een van de mogelijkheden om de naleving te bevorderen is een wettelijke aansprakelijkheid van architecten. Een andere mogelijkheid is een informatiecampagne, gericht op eigenaren van woningen en opleidingen van vakmensen”, aldus Hamans. “Ook een kleine financiële tegemoetkoming kan een stimulans zijn.” Maar het meest overtuigend zijn toch de cijfers over isolatie, CO2-uitstoot en de klimaatverandering. Het levert zowel de motivatie op om te isoleren, als een aanzienlijke uitbreiding van de werkgelegenheid.

Reageer op dit artikel