nieuws

Justitie gaat in Limburg fraude in bouw onderzoeken

bouwbreed

Justitie gaat in samenwerking met onder meer Arbeidsinspectie en de Belastingdienst het komende halfjaar een groot aantal controleacties uitvoeren op bouwplaatsen in het zuiden van Limburg. De controles beginnen nog deze maand en duren in principe tot medio 2001. Doel is het bestrijden van fraude op het terrein van sociale zekerheid en belastingen.

Elke bouwplaats kan worden bezocht. Ter plaatse worden gegevens van (onder)aannemers en werknemers gecontroleerd en kan boekenonderzoek plaatsvinden. Daarnaast kan ook informatie worden ingewonnen bij andere bedrijven over in uitvoering zijnde bouwprojecten. Manager W. Visser van het Rif Zuid (Regionale Interdisciplinaire Fraudeteam Zuid) zegt dat het in eerste instantie om preventieve acties gaat. Hij kan nog niet zeggen hoeveel bouwplaatsen worden gecontroleerd. “Dat is mede afhankelijk van de resultaten. Levert de actie weinig op, dan is het mogelijk dat we er na een bezoek aan enkele bouwplaatsen mee stoppen. Als het niet de moeite waard is, moet je niet beslag leggen op de kostbare tijd van een groot aantal overheidsambtenaren.” Rif Zuid is een samenwerkingsverband van de Belastingdienst, de Uitvoeringsorganen Sociale Zekerheid, de Arbeidsinspectie, de gemeenten in Zuid Limburg, het Openbaar Ministerie, de Sociale Verzekeringsbank en de regiopolitie Limburg Zuid. Momenteel zijn er acht rif’s in ons land, die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden gefinancierd. Rif-Zuid werd in het voorjaar opgericht, nadat de afgelopen jaren gebleken was dat de andere teams doeltreffende instrumenten waren bij de bestrijding van premie-, belasting- en uitkeringsfraude. Het onderzoek richt zich met name op de afbouwsector, op dakdekkers-, isolatie- en gevelbeplatingsbedrijven. Visser zegt dat vooral zal worden gekeken naar “gaten in procedures en wetgeving”, “concurrentieverstorende” aspecten en naar het fenomeen grensoverschrijdende fraude.

Inzicht

Over concrete aanwijzingen van frauderende (af)bouwers beschikt het team (nog) niet, maar Visser: “Je hoort veel geruchten dat bouwbedrijven in deze regio betrokken zouden zijn bij fraude. Die trekken we na, ook omdat de praktijk wel eens heel anders kan zijn.” Eigenlijk, zo laat de coördinator van het project doorschemeren, is nauwelijks te voorspellen wat het onderzoek oplevert. “Het kan zijn dat we bijvoorbeeld tegen grensoverschrijdende fraude oplopen en concluderen dat we er niets tegen kunnen doen.” In elk geval moeten de acties de controlerende instanties ook meer inzicht opleveren over de vraag wat frauderen mogelijk maakt. Het treffen van preventieve maatregelen om verder frauderen te voorkomen is een volgende stap. De opsporingsambtenaren kunnen bij geconstateerde overtredingen of misdrijven boetes opleggen. De bouw in Limburg werd de afgelopen jaren nogal eens in een kwaad daglicht gesteld, onder meer door verhalen over smeergeld betalende bouwbedrijven aan corrupte ambtenaren. Soortgelijke verhalen duiken nog steeds op, maar het waarheidsgehalte is niet altijd even hoog. Onlangs bleek dat nog eens uit een enquête van de accountantsgroep KPMG en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) onder de 140 grootste bedrijven in de provincie. KPMG concludeerde dat driekwart van de bouwbedrijven zich onder druk voelde gezet door ambtenaren die om gunsten vroegen. “Vier bouwbedrijven wordt een vraag gesteld en vervolgens wordt de gehele Limburgse ambtenarij en aannemerij in een kwaad daglicht gesteld”, reageerde een woedende voorzitter Cremers van het NVOB-gewest Limburg. De onderzoekers gaven uiteindelijk toe dat hun conclusies van geen kant deugden. Gewest- secretaris R. Meyboom: “We hebben niets tegen onderzoeken. Maar zeker als het om een gevoelige materie gaat, moet je het wel zorgvuldig doen.”

Reageer op dit artikel