nieuws

In zeven stappen naar e-commerce

bouwbreed

Ondernemingen uit de bedrijfstak elektrotechniek kunnen zich in zeven stappen de kenmerken van het elektronisch zakendoen eigen maken. De maatregelen hangen van het type onderneming af. In alle gevallen moeten de bedrijven de stappen doorlopen. Een rap tempo voorkomt dat de aandacht en de overeenstemming in de onderneming en bij derden verloren gaat.

Elektronisch zakendoen staat gelijk aan snel werken. De rapporteurs van ‘E-commerce in de elektrotechniek’ noemen als voorbeeld het internetbedrijf Cisco Systems. Interne projecten lopen daar maximaal zes maanden. Blijft in die periode het gewenste rendement uit, dan verdwijnen ze. Het MKB hoeft relatief weinig tijd in te ruimen voor internetactiviteiten, omdat de bestaande organisatie geen grote veranderingen vergt. In grote ondernemingen verloopt de besluitvorming daarentegen vaak complex, wat zijn weerslag heeft op de organisatie. Een goede voorbereiding bepaalt het succes van elektronisch zakendoen. In de projectgroep moet in elk geval een directielid zitten, het hoofd marketing, een externe duskundige en één of twee medewerkers met een visie op elektronisch zakendoen. Een eventuele groepsleider met voldoende handelingsvrijheid houdt de vaart in het project. De groep analyseert daarna trends, klanten en concurrentie en de stand van zaken in het eigen bedrijf. Vervolgens worden de kansen en risico’s gewogen.

Concurrentiepositie

Uit deze bevindingen ontstaan nieuwe ideeën en concepten die de concurrentiepositie van de onderneming verbeteren. Tegelijk moet blijken of het bedrijfsmodel in de komende drie jaar nog voldoet aan de voorwaarden die het elektronisch zakendoen stelt. De projectgroep maakt een keuze en legt die aan de directie voor. De groepsleider volgt intussen de gang van zaken op de markt en zorgt ervoor dat het bedrijfsmodel aan nieuwe ontwikkelingen wordt aangepast. Overeenstemming ontstaat alleen wanneer alle sleutelfiguren in het bedrijf, inclusief de directie, de nieuwe strategie steunen. Centraal daarin staat wat de klant en de klant-van-de-klant willen. Hun voordelen vormen de grondslag van het totale concept. Een klant die niet elektronisch zaken wil doen, maakt geen gebruik van deze voorziening. Het bedrijf moet vooraf bepalen welke diensten het elektronisch biedt en welke kosten/verdiensten daar in de komende drie jaar mee zijn gemoeid. Het uitvoeren van de plannen vergt beduidend meer inspanning dan het bedenken. Bovenal dienen bedrijven te beseffen dat het internet een zeer breed terrein bestrijkt, waarvoor verschillende uiteenlopende competenties nodig zijn.

Uitwijkruimte

Onverwachte ontwikkelingen zijn eerder regel dan uitzondering bij elektronisch zakendoen. Het bedrijfsmodel moet om die reden voldoende uitwijkruimte bieden om het project doorlopend te kunnen aanpassen. De tijd die er overheen gaat voordat de beoogde doelgroep elektronisch zakendoet geeft aan of het project een succes is geworden.

Reageer op dit artikel