nieuws

Hogesnelheidslijn Beieren een miljard duurder

bouwbreed Premium

Het tracé voor de hogesnelheidstrein van München naar Neurenberg dreigt 1,1 miljard gulden duurder uit te vallen dan geraamd. De kosten worden opgeschroefd door aanscherping van de veiligheidseisen voor tunnels en geologische tegenvallers. De aanleg van de 171 kilometer lange lijn is begroot op 4,3 miljard gulden.

De Duitse Rekenkamer waarschuwde vier jaar geleden voor grote financiële risico’s van het spoorwegproject. De staatscontroleurs gaven het advies gebruik te maken van de bestaande route van München via Augsburg naar Neurenberg en af te zien van het traject over Ingolstadt. Onder druk van de Beierse overheid hield spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn echter vast aan de keuze voor een nieuw tracé. Daardoor werd de bouw van 25,6 kilometer tunnel noodzakelijk. De Süddeutsche Zeitung schuift de schuld van de fors overschrijding bij het miljardenproject in de schoenen van de Beierse minister van verkeer Wiesehügel. De christen- democraat vreesde in het vooruitzicht van de verkiezingen in september 1998 dat bij een zege van rood-groen de nieuwe bondsregering een streep zou halen door zijn lievelingsplan Neurenberg en München door hogesnelheidstreinen te verbinden. Daarom koppelde hij de steun van 585 miljoen gulden voor het lokale spoor in de regio München aan de voorwaarde snel de opdracht voor de hogesnelheidslijn te ondertekenen. Deutsche Bahn ging onder die druk door de knieën. De aanleg van het traject München-Neurenberg wordt gefinancierd uit leningen van de Duitse regering en de Deutsche Bahn die zijn uitgesmeerd over een periode van vijftien jaar. Wordt het ontstane gat van 1,1 miljard op dezelfde wijze gestopt, dan kan de schade door de hoge rentekosten oplopen tot drie miljard gulden. De Deutsche Bahn incasseert momenteel de ene na de andere financiële tegenvaller. Het concern rekent op meerkosten van wellicht 5,6 miljard gulden op de bouw van de hogesnelheidslijn Keulen- Frankfurt en de aanleg van het nieuwe hoofdstation in Berlijn. Het weekblad Focus meldt uit de directiekamer te hebben vernomen dat de inkomsten tot augustus dit jaar 672 miljoen minder zijn dan begroot. Volgens Bild heeft directeur Mehldorn al honderd man van adviseursbureau McKinsey over de vloer om drastische saneringen voor te bereiden. De Deutsche Bahn telt nu nog 235.000 medewerkers.

Reageer op dit artikel