nieuws

Halvering uitstoot koolzuurgas in woonwijk Almere

bouwbreed Premium

Het toekomstige stadsdeel Almere Poort in Almere krijgt een energievoorziening waarbij een halvering van de uitstoot van koolzuurgas wordt behaald.

Energieleverancier Essent deed voor het project de beste aanbieding bij een aanbesteding met in totaal vijf gegadigden. Het is de eerste keer in Nederland dat de energieleverancier voor een groot, nieuw stadsdeel door middel van een aanbestedingsprocedure wordt verkregen. Eerder dit jaar vroeg het college van B en W de energiebedrijven Essent, Nuon, Remu, Eneco en RWE een voorstel in te dienen voor de energievoorziening in Almere Poort. Het bedrijf biedt een combinatie van producten, waarmee een maximale CO2-reductie van 50 procent wordt gehaald. Door middel van de bouw van kleinschalige opwekkingseenheden zal de energievoorziening gelijke tred houden met de bouw van de nieuwe stadswijk. Naar verwachting kunnen daardoor de nieuwste technische ontwikkelingen nog worden toegepast. Almere Poort is het vierde stadsdeel van Almere en krijgt ruimte voor 10.000 woningen, die allemaal worden aangesloten op de energievoorziening die Essent gaat realiseren. Ook komen er een bedrijventerrein van 60 hectare en ongeveer 450.000 vierkante meter kantoorruimte voor ruim 25.000 arbeidsplaatsen. In 2015 moet Almere Poort klaar zijn. Essent heeft ook aangegeven voor 40 procent duurzame energie te zullen opwekken, veel meer dus dan de gevraagde 10 procent.

Reageer op dit artikel