nieuws

Grote brand ATF leidt tot bodemonderzoek

bouwbreed Premium

De provincie Friesland heeft besloten tot een bodemonderzoek aan de westkant van Drachten. Dit naar aanleiding van de brand in mei bij afvalverwerker ATF.

Het onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen aan de burgers. Tijdens de brand werd boeren in een laat stadium geadviseerd hun vee op stal te houden en aangeraden geen vers gras te voeren. Ondernemingen op bedrijventerrein De Haven in Drachten ondervonden dagenlang hinder van de brand. Het onderzoek moet duidelijk maken of er sprake is van een sterke toename van de vervuiling. Aan de hand hiervan moet zicht ontstaan op de mogelijke risico’s voor volksgezondheid en milieu. De resultaten worden vergeleken met die van het provinciebrede bodemkwaliteitsnet, waarin de actuele bodemachtergrondwaarden zijn vastgelegd. Op basis hiervan verwacht de provincie betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de gevolgen van de brand. De projectgroep voor het onderzoek komt op 22 november voor het eerst bijeen. Vertegenwoordigd hierin zijn, naast provincie en gemeente Smallingerland, ook de NLTO, LNV, RIMH en het RIVM. Tevens is milieudeskundige professor L. Reijnders van de Universiteit van Amsterdam aan de projectgroep verbonden.

Reageer op dit artikel