nieuws

GroenLinks overweegt eigen Rondje Randstad

bouwbreed Premium

De fractie van GroenLinks in de Tweede kamer overweegt bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat met eigen voorstellen te komen voor het zogenoemde Rondje Randstad.

Tweede-Kamerlid Van der Steenhoven snapt niets van de ideeën die leven in het kabinet om een nieuw vervoerssysteem aan te leggen, de zogenoemde binnenring, langs de randen van het Groene Hart. Als gewoon wordt doorgegaan met de verdubbeling van alle spoorlijnen die de grote steden in de Randstad met elkaar verbinden, en tegelijkertijd de plannen voor regionale spoornetwerken worden doorgezet, is volgens Van der Steenhoven een nieuw systeem helemaal niet nodig. De binnenring vindt hij een variant van mensen die met ruimtelijke ordening bezig zijn en van plan zijn ruimte af te knagen van het Groene Hart voor toekomstige stadsuitbreiding.

Onnodig

De binnenring zou die nieuwe bouwlocaties met elkaar moeten verbinden. Dat kan met een gewone, snelle spoorverbinding, maar ook met een magneetzweefbaan. Van der Steenhoven vindt echter dat dan sprake is van onnodige investeringen en aantasting van het landschap. Simpeler is het volgens hem om de nieuwe bouwlocaties met een raillijn te verbinden met het bestaande spoorsysteem en op te nemen in de regionale netwerken die ontstaan op de verdubbelde railverbindingen rond de grote steden. Van der Steenhoven vindt het treurig dat minister Netelenbos nog altijd niet duidelijk heeft gemaakt wat het Rondje Randstad gaat kosten. Het is volgens hem een kluif die de Tweede kamer wordt voorgehouden om maar in te stemmen met het Bereikbaarheids Offensief Randstad.

Reageer op dit artikel