nieuws

Geregelde ‘toolboxmeetings’ met peptalk maken bouwplaats veiliger

bouwbreed Premium

Aannemers doen er goed aan om maandelijks een bijeenkomst te beleggen waar zij hun personeel wijzen op de mogelijkheden om veilig te werken. Tijdens deze ‘toolboxmeetings’ moeten ze tevens vragen hoe hun medewerkers met veiligheidsaspecten omgaan, teneinde ongelukken voorkomen.

Dat zegt F. Bijl, veiligheidskundige bij Multi Arbo Consultants BV (MAC), dat is gevestigd in Dordrecht. Het bureau begeleidt bedrijven en leidt medewerkers op voor het Veiligheids Certificaat Aannemers (VCA). Daarnaast is het gespecialiseerd in onder meer advies en training gericht op het verbeteren van arbeidsomstandigheden en rendement. MAC werd onlangs gecertificeerd door het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf. De cursussen die kunnen worden gevolgd, vallen daarmee onder artikel 35B van de bouw-cao. Dit artikel bepaalt dat bouwvakkers recht hebben op twee scholingsdagen per jaar. De kosten kunnen voor een groot deel worden gedeclareerd via het scholingsfonds. Het VCA kent twee varianten, te weten de cursus Basisveiligheid, bestemd voor bouwplaatspersoneel in het algemeen (BVCA) en de cursus Veiligheid voor leidinggevenden (LVCA).

Ervaring

Deze cursussen zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de petrochemische industrie. De onderdelen die zich specifiek op deze bedrijfstak toespitsen, zijn aangepast in de cursussen die voor de bouw zijn gemaakt. De ervaring leert dat de in de cursus opgestoken stof na een paar maanden weer wegzakt. LVCA adviseert bouwplaatsmanagers daarom maandelijks een bijeenkomst voor het personeel te houden waarin zij hun medewerkers wijzen op het nut van veiligheid en checken of hun kennis op dit punt toereikend is. “Preken voor eigen parochie is goed. Zo houdt je je personeel scherp. Toolboxmeetings hebben hun nut bewezen.” Desondanks komt het er niet altijd van een bijeenkomst te beleggen. Sommige aannemers hebben het dermate druk dat het organiseren van zo’n vergadering er bij inschiet. Maar, er zijn ook managers die het moeilijk vinden hun mannen toe te spreken en vragen te stellen. “Wij worden regelmatig ingehuurd om bijeenkomsten te organiseren, zodat leidinggevenden kunnen zien hoe het moet. In het vervolg kunnen ze dan makkelijker zelf toolboxmeetings houden.” De VCA-cursussen behoren tot de meest populaire korte opleidingen binnen de bouw. Naast MAC zijn er nog diverse andere instituten die deze opleiding verzorgen.

Reageer op dit artikel