nieuws

‘Gemeente Emmen blijft in gebreke’

bouwbreed Premium

De woningcorporaties Inter Pares en Wooncom in Emmen voelen er weinig voor op te draaien voor een tekort van 60 miljoen gulden bij het grootscheepse stadsvernieuwingsproject Emmen Revisited. Volgens de corporaties komt de gemeente Emmen de eigen onderhoudsverplichtingen ten aanzien van bestaande trottoirs, openbaar groen, wegen en rioleringen niet na.

Een oproep van de gemeente aan de corporaties het ontstane tekort snel weg te werken, is zowel Inter Pares als Wooncom in het verkeerde keelgat geschoten. De corporaties voelen zich niet geroepen met 60 miljoen gulden over de brug te komen, zolang de gemeente haar onderhoudsplicht blijft verzaken. Een recent voorbeeld van het in gebreke blijven van de gemeente Emmen is volgens Inter Pares het renovatieplan in de wijk Emmerhout. De corporatie renoveerde daar 170 woningen. Zowel bewoners als de corporatie drongen – tot nog toe zonder enig resultaat – aan op de snelle aanpak van verzakte stoeptegels en verwaarloosd openbaar groen in eigendom van de gemeente. Emmen Revisited behelst een grootschalig opknapplan voor de wijken Emmerhout, Angelslo en Bargeres. Ook maken enkele buitendorpen deel uit van de uitgebreide stadsvernieuwing. Corporatie Wooncom is van mening dat de gemeente haar eigendommen beter moet onderhouden.

Reageer op dit artikel