nieuws

Friesland leidt restaurateurs op

bouwbreed Premium

Er is genoeg geld om in Friesland op grote schaal oude kerken en woonhuizen te restaureren, maar personeel ontbreekt. De provincie Friesland en het NVOB-gewest Friesland willen daarom op korte termijn twintig restauratiemedewerkers opleiden.

Niet alleen moet er jong bloed komen, ook is het de bedoeling dat het aantal gediplomeerde medewerkers binnen de restauratiebranche toeneemt. Veel restauratiebouwvakkers hebben wel ervaring, maar beschikken niet over de nodige papieren, aldus J. Bits, secretaris van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB), gewest Friesland.

Bij de uitvoering van de plannen werkt het NVOB samen met de afdelingen bouwkunde van de Regionale Opleidings Centra het Friese College en de Friese Poort, de Vereniging Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw Friesland en met landelijk opleidingsbedrijf Bouwradius.

Genoeg geld

Financieel gezien is er op het moment een ideale situatie ontstaan op het gebied van restaureren, vindt Bits.

Voor het eerst sinds lange tijd is er genoeg geld om restauraties uit te voeren. De provincie heeft hiervoor vier miljoen gulden uitgetrokken en dit bedrag genereert inkomsten vanuit andere bronnen. Zo komt in totaal ruim twintig miljoen gulden beschikbaar om de meest uiteenlopende herstelwerkzaamheden uit te voeren. De opdrachten variëren van het opknappen van karakteristieke gevelelementen tot en met het in authentieke staat terugbrengen van kerktorens.

Een probleem is dat restauratie-aannemers zeer moeilijk personeel kunnen vinden. Om ze hierbij te helpen, neemt Friesland vergaande maatregelen.

“We houden het zo simpel mogelijk. We gaan aan de hand van de bestaande opleidingsstructuur jongeren interesseren voor het restauratievak. Tegelijkertijd bieden we mensen die al in het vak werkzaam zijn, maar niet over de nodige diploma’s beschikken de mogelijkheid deze alsnog via een versnelde procedure te halen. Ze krijgen vrijstellingen voor de onderdelen die ze al beheersen. Eerder Verworven Competenties (EVC), zo noemen we dat systeem.”

Bekendheid vergroten

Jongeren die na hun opleiding aan het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) doorleren voor de bouw, oriënteren zich in het tweede jaar van hun vervolgopleiding op het restauratievak. “Het gaat om een module van in totaal tweehonderd uur praktijk en theorie. Zo willen we de bekendheid met het vak vergroten. Ons doel is dat in het nieuwe studiejaar 2001-2002 minimaal twintig leerlingen doorstromen naar de opleiding voor restauratietimmerman.”

Daarnaast komen er avondopleidingen voor bouwvakkers die zich in het restauratievak willen bekwamen. Een voorstel van Provinciale Staten om vooral langdurig werklozen te benaderen, vond bij het NVOB geen genade. “In de praktijk blijkt dat een heel moeilijke doelgroep te zijn. We sluiten hen natuurlijk niet uit, maar we richten ons op een bredere groep.”

Reageer op dit artikel