nieuws

Esha-directeur Blaauw krijgt ontslag, reden blijft gissen

bouwbreed Premium

Algemeen directeur J. Blaauw van bitumenfabrikant Esha Holding in Groningen is, nadat hij eerder op non-actief was gezet, door de Raad van Commissarissen, ontslag aangezegd.

Dat heeft de Raad van Commissarissen in een brief aan de negenhonderd personeelsleden kenbaar gemaakt. De al langer bij het bedrijf in dienst zijnde A. Kroesbergen en J. Wortelboer, die de functie van Blaauw al sinds zijn schorsing op 13 november waarnemen, vormen de nieuwe directie.

In het officiële schrijven aan het personeel wordt met geen woord gerept over de precieze reden van het ontslag”, merkt woordvoerder H. Korthof van FNV Bondgenoten op. “Officieel heten de slechte bedrijfsresultaten van Esha ten grondslag te liggen aan het vertrek van Blaauw. Toch kan ik me niet voorstellen dat de Raad van Commissarissen niet eerder op de hoogte is geweest van de slechte cijfers. Drie weken geleden riepen de commissarissen nog dat Blaauw de aangewezen man voor Esha was. Die tegenvallende resultaten hebben niets te maken met Blaauw, maar met de hoge olieprijzen.”

Griekse beurs

Ook de deze week aan het licht gekomen valse speculaties rond Esha op de Griekse beurs worden met het ontslag van Blaauw in verband gebracht. Terwijl de directie van de Griekse overnamekandidaat Alfa Alfa de afgelopen maanden in de veronderstelling was dat Esha volgend jaar een winst van 40 miljoen gulden tegemoet kan zien, slaagt het bedrijf er in werkelijkheid maar net in uit de rode cijfers te blijven.

De veel te hoge valse winstcijfers leidden tot diverse publicaties in de Griekse kranten, gevolgd door speculatieve transacties op de beurs in Athene. Nederkoorn en Blaauw beschuldigen elkaar eerder over en weer van het lekken van die valse informatie naar de Grieken.

Zowel Nederkoorn als Blaauw waren bij het ter perse gaan van deze krant niet bereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel