nieuws

EPA geeft energiezuinigheid huis aan

bouwbreed Premium

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Dat was een van de uitkomsten van de klimaatconferentie in Kyoto. In het Bouwbesluit is daarom de Energie Prestatie Norm (EPN) voor de nieuwbouw opgenomen. Maar nu moeten de bestaande woningen worden aangepakt. Met een Energie Prestatie Advies (EPA) op vrijwillige basis, weet de eigenaar hoe zijn huis energiezuinig is te krijgen.

Nederland heeft zich verplicht om tussen 2008 en 2012 de uitstoot van broeikasgassen met zes procent (vijftig Megaton CO2) terug te dringen ten opzicht van 1990. Voor de bestaande en nieuw te bouwen woningen is een emissiereductie van drie Megaton becijferd. Door de ontwikkeling en introductie van de Energie Prestatie Norm (EPN) in het bouwbesluit, heeft de overheid geprobeerd de energieuitstoot in de nieuwbouw terug te dringen. De norm geeft aan waaraan een woning minimaal moet voldoen. Na het invoeren van gegevens, verschijnt een getal; de Energie Prestatie Coëfficient (EPC). Aan de hand van dit getal is voor iedereen direct helder hoe energiezuinig een woning is. Momenteel ligt de norm op een EPC van 1,0 in de woningbouw. Regelmatig zijn er al aannemers of ontwerpers die met spectaculaire waarden van 0 komen. Hoewel het getal niets zegt over het werkelijke energieverbruik in nieuwbouwwoningen, heeft de overheid vrede met de situatie en zijn nu de bestaande woningen aan de beurt. Tijdens de EPA-informatiemiddag zijn de resultaten en ervaringen bekend gemaakt uit de EPA-experimenten. Honderden woningen zijn onder de loep genomen en door veel partijen is hard gewerkt aan de verbetering en introductie van de EPA. Er zijn controles uitgevoerd. Honderdvijftig adviezen van EPA-adviseurs zijn door een onafhankelijk bureau overgedaan. En binnenkort verschijnt de verbeterde softwareversie 1.1 voor de rapportage als vervolg op de basismethode 0,7. De overheid stelt subsidies beschikbaar op basis van het Besluit Subsidies Energieprogramma’s (BSE) om eigenaren te stimuleren tot het treffen van energiebesparende maatregelen. Om daar inzicht in te krijgen kan een eigenaar een EPA laten maken. Een EPA kost geld, maar wie een van de aanbevolen maatregelen uitvoert krijgt 350 gulden vergoeding. Bij wijze van extra stimulans is voorgesteld om de subsidie los van de uit te voeren maatregelen te koppelen. Op die manier krijgt de adviseur eerder zijn geld of behoeft de eigenaar het bedrag niet eerst voor te financieren. Extra stimulans blijkt noodzakelijk. Want wie kent de EPA? Een van de conclusies van de vele onderzoeken, is dat er broodnodig iets gedaan moet worden aan de bekendheid. Uit een enquête komt naar voren dat slechts tien procent van de ondervraagden van EPA heeft gehoord. Veel mensen verwarren EPA met EPO (bloeddoping), bekend van de dopingschandalen uit de Tour de France en bij BSE denken ze aan gekke koeien. En onbekend maakt onbemind. Toch is bijna de helft van de mensen geïnteresseerd als de EPA een onderdeel van een aankoopkeuring van een woning zou zijn. De inburgering van de EPA lijkt stroef te verlopen, maar er zijn voornemens voor grootschalige consumentencampagnes. De noodzakelijke verbetering van de EPA-methodiek en het instrumentarium vindt plaats. Maar de vraag die blijft hangen is: halen we op deze manier de doelstellingen van Kyoto? Maatregelen worden door de overheid gesubsidieerd

Reageer op dit artikel