nieuws

Duurzaam bouwen moet in gewone-mensentaal

bouwbreed Premium

Dubo is meer dan alleen een kwestie van milieutechniek. Dat pleidooi klonk kort-geleden op uit de gelederen van VROM. Duurzaamheid is een kwaliteitskenmerk geworden van een woning of wijk. Hans Heemrood meent dat de consument dat allang begrijpt, maar dat de markt de mogelijkheden onvoldoende benut.

Harry Boschloo, coördinator duurzaam bouwen bij het ministerie van VROM, pleitte onlangs voor een definitie van Dubo die breder is dan alleen een milieutechnische (zie Cobouw 8 november). Voor consumenten is dat geen nieuws. We weten dat een bewoner een ruime woning wil, goede architectuur, een aantrekkelijke woonomgeving. In duurzame wijken zoals Nieuwland in Amersfoort of IJburg in Amsterdam speelt water een belangrijke rol. Daarbij is duurzaamheid een belangrijk argument geweest. Hoe duurzaam dat is, en hoe je het precies aanlegt, is voer voor deskundigen. Voor de consument telt alleen het resultaat: de wijk wordt er mooier van en het is ook nog goed voor het milieu. En men is ook bereid om daarvoor meer te betalen. Onderzoek heeft aangetoond dat een woning aan het water twintig procent meer opbrengt dan dezelfde woning in een gewone straat.

Verkoopverhaal

Binnen de woning wordt gezondheid een steeds belangrijker onderwerp. Maar bij maatregelen voor duurzaam bouwen leggen we die link meestal niet. Zo praten de deskundigen bij vloerverwarming over allerlei technische toestanden en kunnen ze ook uitleggen dat je beter met energie omgaat. We vergeten duidelijk te maken dat vloerverwarming veel minder stof doet opdwarrelen. In een tijd waarin allergie toeneemt en de bevolking vergrijst, een belangrijk kwaliteitsaspect. Maar brengen we dat ook over het voetlicht? En dat warme voeten en een koel hoofd comfortabeler is dan het omgekeerde, zeggen we er niet bij. In combinatie met het milieuaspect vormt dit een ijzersterk (verkoop)verhaal.

Inspiratiebronnen

Een wijk waar niets bijzonders te beleven valt of die niets eigens heeft, is gedoemd te verpauperen. Niet voor niets stelt Hans de Jonge voor om Duurzaam bouwen te vervangen door Dierbaar bouwen. De goede voorbeelden die we her en der zien verrijzen, zowel bij nieuwbouw als renovatie, laten zien dat aandacht voor kwaliteit en ook milieukwaliteit nieuwe inspiratiebronnen aanboort om tot de broodnodige variatie te komen. Ga eens kijken op het GWL terrein in Amsterdam, het Ceramique terrein in Maastricht of Oikos in Enschede. Of kijk hoe ze het in oude binnensteden zoals hartje Maastricht, Delft of Groningen doen. Of kom naar de Nationale Dubo Dag op 23 november waar binnenlandse en buitenlandse voorbeelden gepresenteerd worden. De tijd is voorbij dat we propageerden om de huizen maar zo klein mogelijk te maken om energie en materiaal te besparen, de thermostaat een graad lager te zetten en een trui aan te trekken. Met de huidige technieken kunnen we ruimte, comfort, goede vormgeving en milieu uitstekend combineren. De bouw, met name de toeleverende industrie, heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om goede nieuwe producten te ontwikkelen. Maar het schort nog aan het vermarkten: we praten er te veel in deskundigentaal over en niet in gewone mensentaal. Tenslotte staat bij duurzaamheid die mens centraal en niet de techniek. Laten we dus eens meer aandacht besteden aan datgene wat die mens bezighoudt.

De Nationale Dubo Dag 2000 zal plaatsvinden op 23 november in Amsterdam. Deze manifestatie in de Rai bestaat uit een congres met tientallen parallelsessies, en een vaktentoonstelling met producten en diensten van dubospecialisten en bouwbedrijven. Meer informatie is te vinden op de site van het Nationaal Dubo Centrum: www.dubo-centrum.nl. Als opmaat zal Cobouw in enkele artikelen op deze pagina aandacht besteden aan diverse aspecten van duurzaamheid.

Reageer op dit artikel