nieuws

Diermeel als energiebron cementfabrieken

bouwbreed

Het moge vreemd klinken maar in de psychose die momenteel in Frankrijk heerst rond de gekke koeienziekte BSE, is er een partij die zachtjes glimlacht: de cementindustrie.

De komende jaren gaat de cementindustrie een grote hoeveelheid – gesproken wordt over per jaar 450.000 ton – door de overheid gesubsidieerd diermeel als brandstof gebruiken. De Franse staat moet van de rommel af. De vier grote cementfabrikanten willen daar best bij helpen, maar niet gratis. Dit jaar wordt in veertien van de 34 Franse cementfabrieken ongeveer 200.000 ton diermeel, afkomstig van slachtafval en dode dieren, verbrand. Het meel wordt in contact gebracht met een vlam van 2000 graden. Alle organische resten, dus ook de gevreesde prion die de BSE veroorzaakt, worden totaal vernietigd. De veertien fabrieken hebben de benodigde filters en andere aanpassingen gekregen om het meel veilig te verbranden.

Problemen

Calcia, Lafarge, Origny en Vicat willen best de andere twintig fabrieken voor een bedrag van elk 3 miljoen gulden aanpassen voor de verbranding van diermeel. Want de diermeelberg zal de komende jaren in Frankrijk explosief groeien, nu het gebruik ervan in voer voor pluimvee, varkens en kweekvis is verboden. De overheid ziet geen andere mogelijkheid dan de verbranding van het spul. Toch zijn er problemen. Electricité de France sluit uit dat de 49 thermische centrales worden gebruikt voor het verbranden. De vuilverbrandingsinstallaties staan evenmin te springen, enerzijds omdat ze al jaren problemen hebben met de uitstoot van dioxine, anderzijds omdat ze al genoeg ander vuil hebben. De beroepsorganisatie FNADE denkt op termijn ruimte te hebben voor maximaal 100.000 ton. Maar Frankrijk produceert jaarlijks 800.000 ton diermeel en zo’n 200.000 ton dierlijk vet. Het meel zorgt voor meer problemen. De ovens van de cementfabrieken lijken op dit moment de meest aangewezen plaatsen voor effectieve verbranding.

Opvoeren

In Frankrijk is al zo’n 27 procent van de energie die bij het maken van cement wordt gebruikt, afkomstig van andere bronnen dan fossiele brandstof. Zo’n 5 procent van het totaal is nu al diermeel. Dat percentage kan wel worden opgevoerd, zeggen de fabrikanten., maar niet oneindig. “Want een teveel aan diermeel voert het percentage fosfor in de cement op. En fosfor vertraagt de harding van het beton”, zegt Jean- Carlos Angulo van Calcia in het Normandische Ranville. De oplossing is dat de resterende cementfabrieken worden aangepast en dat het meel dus op meer plaatsen wordt verbrand. De premie van 135 gulden per ton verbrand diermeel verzacht de kostprijs van het werkzaam aan de ovens. Bovendien heeft de Franse overheid verlaging van de ecotax in het vooruitzicht gesteld.

Reageer op dit artikel